Buslijn Leiden-Noordwijk

Gemeente Noordwijk werkt met de provincie Zuid-Holland en de gemeenten Leiden, Oegstgeest en Katwijk aan een betrouwbare, comfortabele en frequente busverbinding Leiden – Noordwijk. De samenwerking is een kans voor alle deelnemers. Begin 2024 organiseerden ze meedenkbijeenkomsten voor inwoners en ondernemers om ideeën op te halen.

Wat voor Noordwijk belangrijk is

Voor gemeente Noordwijk gaat het om een paar dingen. Welke verbeteringen zijn er mogelijk met bestaande busverbinding Leiden – Noordwijk? Zijn er alternatieve routes door gemeente Noordwijk mogelijk, en zo ja, welke dan? Is het een idee om de bestaande busverbinding te opwaarderen tot HOV R-net-verbinding?

R-Net Leiden – Noordwijk. De opties die Noordwijk heeft voor de route.

Een zaak die tijd kost

Gemeente Noordwijk gelooft in een goede ontsluiting van de dorpskernen met openbaar vervoer. Noordwijk zoekt de samenwerking met de omliggende gemeenten en de provincie om voor inwoners, bezoekers en ondernemers de bereikbaarheid van de dorpskernen te vergroten. Dat is een zaak die tijd kost. De komende periode zullen Provincie Zuid-Holland en de gemeenten waar de busverbinding doorheen loopt aan de slag gaan.

Meer weten?

Ga naar de website van de Provincie Zuid-Holland ‘Buslijn Leiden – Noordwijk’