Ontsluiting Noordelijke Duin- en Bollenstreek

Gemeente Noordwijk werkt nauw met de regio samen aan een bereikbare, verkeersveilige en leefbare Noordelijke Duin- en Bollenstreek & Haarlemmermeer. Met elkaar zijn ze ‘Op weg tussen duin, bollen en polder’.

Een samenwerking die nodig is

Er valt veel te genieten in gemeente Noordwijk. Bloeiende bollenvelden. Bossen. Historische buitenplaatsen en natuurlijk zee, strand en de schitterende duinen. De gemeente ligt middenin Nationaal Park Hollandse Duinen. Hier wonen mensen graag. Vaak werken ze daarbij in de regio of verder in de Randstad. Ook vinden steeds meer mensen een bezoek aan Noordwijk de moeite waard. Inwoner of bezoeker, een goede bereikbaarheid is voor beiden belangrijk. Gemeente Noordwijk wil dan ook goed bereikbaar zijn. Dat vraagstuk is groter dan de gemeente.

2 voorbeelden

In de regio moeten uitdagende vraagstukken aangepakt worden. Dat lijkt een ver van de bed show maar ook die oplossingen dragen bij aan de bereikbaarheid van gemeente Noordwijk. Een voorbeeld: een gemeente die graag mensen op een e-bike verwelkomt heeft natuurlijk belang bij goede en veilige fietsverbindingen in de regio, richting de kust. Nog een voorbeeld: een gemeente die graag meer Noordwijkse forensen en verblijfstoeristen in de bus ziet heeft er alle belang bij dat er een goede, luxe en ook hoogwaardige verbinding is die Noordwijk aansluit op de treinstations Hillegom, Voorhout, Sassenheim, Leiden en verder.

Drukker, voller en actiever

Net als in Nederland wordt het steeds drukker in de noordelijke Duin- en Bollenstreek en in Haarlemmermeer: er komen nieuwe woonwijken, bedrijven en meer toeristen. Om de leefbaarheid, verkeersveiligheid en bereikbaarheid te verbeteren, nu en in de toekomst, werken 9 partijen samen aan oplossingen. De betrokken partijen zijn de provincies Noord- en Zuid-Holland, de regio‘s Holland Rijnland en Vervoerregio Amsterdam en de gemeenten Haarlemmermeer, Hillegom, Lisse, Noordwijk en Teylingen. Inwoners en ondernemers worden betrokken bij de studies en de te nemen maatregelen.

Met elkaar de puzzel leggen. De 9 samenwerkende partijen die met elkaar werken aan een betere bereikbaarheid van de regio. Op de foto van links naar rechts staan: Maarten Dijkshoorn; wethouder gemeente Hillegom, Marja Ruigrok; bestuurder Vervoerregio Amsterdam en wethouder gemeente Haarlemmermeer, Frederik Zevenbergen; gedeputeerde provincie Zuid-Holland, Marlies Volten; wethouder gemeente Teylingen, Gerard Mostert; bestuurder Holland-Rijnland, Jeroen Olthof; gedeputeerde provincie Noord-Holland, Jolanda Langeveld; wethouder gemeente Lisse, Roberto ter Hark; wethouder gemeente Noordwijk. Foto: Sven van der Vlugt.

Rekening houden met

Een betere bereikbaarheid van de regio. Belangrijk hierbij is, dat mensen zelf de keuze kunnen maken hoe ze willen reizen: met de fiets, het openbaar vervoer of met de auto. Daarom houden de samenwerkende partijen rekening met:

  • de behoeften en wensen van reizigers, vervoerders en inwoners;
  • ruimtelijke ontwikkelingen (nieuwe woningen);
  • economische ontwikkelingen (nieuwe bedrijven).

Ook houden zij rekening met de natuur en hoe de verschillende maatregelen in het landschap passen. Met elkaar streven ze naar een duurzame oplossing.

Onderzoeken

Planning 2024:

  • Nieuwe fietsverbindingen. Daarvoor heeft de provincie € 10.000.000,- gereserveerd.
  • Een nieuwe autoverbinding bij Lisse (N208 – A44). Verwachte kosten: € 37.000.000,-. We onderzoeken een nieuwe verbinding tussen de N208 en de A44 ten zuiden van Lisse en Lisserbroek. Onderdeel hiervan is een nieuwe oeververbinding die de bestaande brug in de kern moet ontlasten. Deze nieuwe weg moet geschikt zijn voor alle manieren van vervoer.
  • Een nieuwe autoverbinding bij Hillegom (N208 – naar N206 en noordelijk naar N442 en station Hillegom). We onderzoeken een nieuwe verbinding tussen het kruispunt van de N207 en N208 naar de N206. In de plannen krijgt deze nieuwe weg ook een directe aansluiting met station Hillegom.

Verbinding N208 – A445

Voor het project worden in 2024 de mogelijkheden verkent waarbij voor de verbinding N208 – A44 een voorbereidingsbesluit wordt genomen en wordt verder onderzoek gedaan. Ook op het gebied van doorfietsen wordt in samenwerking met het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland een netwerk van doorfietsroutes in de (noordelijke) Duin- en Bollenstreek onderzocht en vastgesteld. Op de afbeelding zie je het effectgebied.

Kaartje van het netwerk van doorfietsroutes in de (noordelijke) Duin- en Bollenstreek.
Klik op de foto om in te zoomen en te bekijken als pdf-document.

Terugblik: wat voorafging

In 2020 is met de regio een plan van aanpak gemaakt onder de naam ‘Mobiliteitsmaatregelen Noordelijke Duin- en Bollenstreek’. In februari 2021 hebben Provinciale Staten (PS) een positief besluit genomen over het plan van aanpak. Het uiteindelijke resultaat (voorjaar 2022) is een gezamenlijk pakket wensen en acties voor de korte, middellange en lange termijn. Daarbij zitten ook voorstellen hoe deze verbeteringen betaald kunnen worden.

Provinciale Staten van Zuid-Holland hebben het pakket maatregelen voor de zomer van 2022 ontvangen. Alle vormen van vervoer (lopen, fiets, openbaar vervoer en auto) maken deel uit van het overeengekomen maatregelenpakket.

Op 9 november 2022 hebben PS op basis van dit pakket besloten om een voorgenomen bezuiniging van € 20.000.000,- voor de bereikbaarheid van de Duin- en Bollenstreek terug te draaien. Dat betekent dat er nu vanuit de provincie Zuid-Holland een budget beschikbaar is van € 47.000.000,-. Van deze € 47.000.000,- gaat € 10.000.000,- naar fiets en € 37.000.000,- is bestemd voor de verbinding N208 – A44. Nu kan een start gemaakt worden met de uitwerking van de plannen voor de regio.

Een deel van dit pakket is financieel gedekt, voor een ander deel gaat het om wensen van de regio (gemeenten) voor de langere termijn. Een deel van de maatregelen gaat over de grenzen van de regio Noordelijke Duin- en Bollenstreek en de provincie Zuid-Holland. Dat is ook de reden waarom de samenwerking begin 2023 is uitgebreid.

Nieuwsbrieven en voortgangsinformatie

Er verschijnen regelmatig nieuwsbrieven met hierin informatie over het programma en de studies om de Noordelijke Duin- en Bollenstreek en Haarlemmermeer beter bereikbaar te maken. Wil je deze nieuwsbrieven ontvangen? Stuur dan een e-mail naar opweg@pzh.nl en vermeld hierin jouw naam en e-mailadres.