Zorg, werk en inkomen

 • Voor ieder 1

  Bij Voor ieder 1 kunt u terecht voor advies, hulp en ondersteuning. Voorheen het Lokaal Loket Noordwijk, Sociaal Wijkteam Noordwijk en het Wmo Adviescentrum Noordwijkerhout.

 • Spoednummers

  Heeft u nu hulp nodig? Bijvoorbeeld van de politie, brandweer en medische diensten? Of bij huiselijk geweld en zelfmoordgedachten? Kijk dan op de website van de GGD Hollands Midden voor een overzicht van spoednummers die u kunt bellen.

 • Discriminatie melden

  Heeft u een klacht over discriminatie? Dan kunt u dit (anoniem) melden bij de Stichting Inclusie- en discriminatiebestrijding (Stichting iDb).

 • Hulp en ondersteuning

  Voorzieningen (Wmo), mantelzorg, dementie, dakloosheid, huiselijk geweld, vrijwilligers, leerlingenvervoer en maaltijdservice.

 • Hulp bij weinig geld

  Hulp bij weining geld voor kinderen, volwassenen en senioren.

 • Zorg

  Algemeen Maatschappelijk Werk, Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), persoonsalarmering en vrijwillige terminale thuiszorg.

 • Meedenkersnetwerk

  Het is voor mensen niet altijd even gemakkelijk is om de weg te vinden naar een antwoord op hun hulpvraag. De Meedenkers van het Meedenkersnetwerk helpen daarbij. Het Meedenkersnetwerk is een netwerk van vrijwilligers, ervaringsdeskundigen en beroepskrachten. Zij werken als gids binnen het sociaal domein. En helpen om antwoord te vinden op vragen over bijvoorbeeld sociale contacten, activiteiten, wonen en financiën.

 • Adviesraad Sociaal Domein

  Of je nu oud, jong of ziek bent of een lichamelijke beperking hebt, er zijn altijd situaties denkbaar waarbij je wel wat extra hulp of ondersteuning kunt gebruiken. De Adviesraad Sociaal Domein Noordwijk geeft advies aan het College van B&W over hoe het beter kan. We doen dat op basis van onze eigen ervaringen of omdat we ingeseind zijn dat er wat te verbeteren valt. U kunt aan ons ook uw verbeteringen doorgeven.

 • Floreren in Noordwijk

  Maatschappelijk programma 2022-2025. Dit maatschappelijk programma gaat over de vraag: hoe gaan we werken aan onze visie voor Noordwijk van ‘Een betrokken gemeenschap; een plek waar we prettig samenleven en gelukkig oud worden’? We werken aan de realisatie van de doelstelling in 5 opgaven: Gezond leven, Opgroeien & zelfontplooiing, Meedoen, Zorg & ondersteuning, Gezonde & veilige leefomgeving. Elke opgave draagt bij aan het centrale doel. U kunt het maatschappelijk programma onderaan deze pagina bekijken en downloaden.