Adviesraad sociaal domein

Of je nu oud, jong of ziek bent of een lichamelijke beperking hebt, er zijn altijd situaties denkbaar waarbij je wel wat extra hulp of ondersteuning kunt gebruiken. De Adviesraad Sociaal Domein Noordwijk (ASD) geeft advies aan het college van burgemeester en wethouders over hoe het beter kan. We doen dat op basis van onze eigen ervaringen of omdat we ingeseind zijn dat er wat te verbeteren valt. Je kan aan ons ook jouw verbeteringen doorgeven.

Wetten

De ASD bestaat uit mensen die goed thuis zijn op een groot aantal gebieden die horen bij het sociaal domein. Het gaat dan om de Wet maatschappelijke ondersteuning, Jeugdwet en Participatiewet. Sommige gedeelten van de Woningwet horen er ook bij, maar alleen als ze wat te maken hebben met de 3 voorgaande wetten.

Advies

De ASD adviseert het college van burgemeester en wethouders, op verzoek van dat college. Ook kan de ASD het college ongevraagd adviseren. De ASD houdt de gemeenteraad goed op de hoogte van wat zij adviseren. Soms worden adviezen uitgebracht aan andere organisaties binnen het sociaal domein. Maar dat is alleen als er raakvlakken zijn met het beleid van de gemeente. 

De ASD adviseert niet over het personeels- en organisatiebeleid van de gemeente. En ook niet over individuele klachten, bezwaarschriften of andere individuele zaken. 
We adviseren weer wel over procedures, regelingen en richtlijnen, waar eventuele individuele klachten over gaan. 

Verbeteringen?

Mogelijke verbeteringen kan je aan ons doorgeven via de voorzitter van de Adviesraad per e-mail: hansvandongen@pijnpatientennaar1stem.nl.