Donderdag 16 september 2021 vergadert de raadscommissie Ruimte. De vergadering start om 20:00 uur. De vergadering is digitaal, vanwege corona. U kunt de vergadering live volgen via onze livestream

Subsidie aanvragen

Let op: ga voor coronanoodsteun aanvragen naar onze pagina Corona noodfonds Noordwijk.

Organisaties, stichtingen en verenigingen kunnen bij de gemeente subsidie aanvragen. Een subsidie is een (tijdelijke) bijdrage van de gemeente voor activiteiten. Activiteiten die bijdragen aan het gemeentelijk beleid en die u zonder een subsidie niet kunt uitvoeren.

Online subsidie aanvragen als organisatie (eHerkenning)

Online subsidie aanvragen als natuurlijk persoon (DigiD)

Heeft u uw aanvraag via eHerkenning of DigiD gedaan? Dan is het mogelijk de status van uw aanvraag te bekijken op Mijn Noordwijk.

Naar Mijn Noordwijk

Onderwerpen

Er zijn een aantal onderwerpen waarvoor u subsidie kunt aanvragen:

 2 soorten subsidies

Incidentele subsidie

Subsidie voor bijzondere projecten of activiteiten die eenmalig kunnen zijn. Maar nooit meer dan 3 opeenvolgende jaren mogen duren. Bijvoorbeeld evenementen, projecten of jubilea. Een eenmalige subsidie moet u uiterlijk 13 weken voor de activiteit aanvragen.

Structurele subsidie

Alle andere subsidies. Sommige organisaties zijn voor hun voortbestaan bijna helemaal afhankelijk van gemeentelijke subsidie en willen voor meer jaren zekerheid. Hiervoor biedt de ASV ruimte. Ruimte om bijvoorbeeld de subsidieperiode vast te stellen in 1 of meer ‘blokken’. Blokken van bijvoorbeeld 4 opeenvolgende jaren. Deze subsidie vraagt u aan voor 1 juni, voorafgaand aan het jaar waarvoor u de aanvraag doet.

Verantwoording subsidies

Meestal is de gegeven subsidie een voorschot. Het kan zijn dat de gemeente u om te verantwoorden om een inhoudelijk en financieel verslag vraagt. U laat hiermee zien hoe u de subsidie heeft besteed. Met deze informatie stelt de gemeente de gegeven subsidie vast. Het kan zijn dat u een gedeelte van de subsidie moet terugbetalen. Omdat u de subsidie niet volgens afspraak of helemaal heeft uitgegeven.

Voorwaarden

De algemene regels over het geven van subsidies staan in de Algemene Subsidieverordening gemeente Noordwijk 2020. Specifieke regels voor ieder beleidsterrein, bijvoorbeeld sport en cultuur, staan in de subsidiebeleidsregels. Al deze documenten vindt u onder ‘Bijzonderheden’.

Aanpak

U vraagt de subsidie aan met een online formulier:

Houdt u hierbij rekening met de volgende zaken:

  • Verenigingen, stichtingen en andere organisaties moeten inloggen met eHerkenning en niet met DigiD. Inloggen met DigiD is alleen voor natuurlijke personen.
  • Voor het digitaal aanvragen van producten en diensten van de gemeente Noordwijk is een e-herkenningsmiddel EH2+ nodig.
  • Vraagt u voor het eerst eHerkenning aan? Dan moet u bij het aanvragen een dienst aangeven waarvoor u eHerkenning wilt gebruiken. Zoek op ‘Noordwijk’ (niet gemeente Noordwijk). En kies voor de dienst ‘Dienstverlener Noordwijk alle diensten’.
  • Vraagt u voor het eerst subsidie aan bij de gemeente? Dan vragen wij u ook om het volgende mee te sturen met de aanvraag:
    • een afschrift van uw oprichtingsakte (of statuten) en;
    • de laatste jaarrekening.
Kosten

Aan het aanvragen van eHerkenning zijn kosten verbonden. Deze kosten kunt u voor dit jaar via de subsidieaanvraag weer terug krijgen. Neem deze kosten op in uw begroting.