Subsidie aanvragen

Let op: ga voor subsidieaanvragen voor duurzaamheid naar onze pagina Duurzaamheidsregelingen, voor subsidieaanvragen voor een groen dak naar onze pagina Subsidie voor een groen dak en voor subsidieaanvragen voor monumenten naar onze pagina Financiële regeling voor een monument aanvragen.

Organisaties, stichtingen en verenigingen kunnen bij de gemeente subsidie aanvragen. Een subsidie is een (tijdelijke) bijdrage van de gemeente aan activiteiten. Bijvoorbeeld activiteiten op het gebied van jeugd, welzijn, toerisme, sport of kunst en cultuur. Het zijn activiteiten die bijdragen aan het gemeentelijk beleid en die u zonder een subsidie niet kunt uitvoeren.

Online subsidie aanvragen als organisatie (eHerkenning)

Online subsidie aanvragen als natuurlijk persoon (DigiD)

Heeft u uw aanvraag via eHerkenning of DigiD gedaan? Dan kunt u de status van uw aanvraag bekijken op Mijn Noordwijk.

Naar Mijn Noordwijk

 2 soorten subsidies

Incidentele subsidie

Subsidie voor bijzondere projecten of activiteiten die eenmalig kunnen zijn. Maar nooit meer dan 3 opeenvolgende jaren mogen duren. Bijvoorbeeld evenementen, projecten of jubilea. Een eenmalige subsidie moet u uiterlijk 13 weken voor de activiteit aanvragen.

Structurele subsidie

Alle andere subsidies. Sommige organisaties zijn voor hun voortbestaan bijna helemaal afhankelijk van gemeentelijke subsidie en willen voor meer jaren zekerheid. Hiervoor biedt de Algemene Subsidieverordening gemeente Noordwijk 2021 ruimte. Het gaat hier om een subsidie die door het college verstrekt wordt voor langer dan 3 achtereenvolgende jaren. Deze subsidie vraagt u aan voor 1 juni, voorafgaand aan het jaar waarvoor u de aanvraag doet.

Verantwoording subsidies

Meestal is de gegeven subsidie een voorschot. Het kan zijn dat de gemeente u ter verantwoording om een inhoudelijk en financieel verslag vraagt. U laat hiermee zien hoe u de subsidie heeft besteed. Met deze informatie stelt de gemeente de gegeven subsidie vast. Het kan zijn dat u een gedeelte van de subsidie moet terugbetalen, omdat u de subsidie niet volgens afspraak of niet volledig heeft uitgegeven.

Voorwaarden

De algemene regels over het geven van subsidies staan in de Algemene Subsidieverordening gemeente Noordwijk 2021. Specifieke regels voor ieder beleidsterrein, bijvoorbeeld sport en cultuur, staan in de subsidiebeleidsregels. Al deze documenten vindt u onder ‘Bijzonderheden’.

Aanpak

U vraagt de subsidie aan met een online formulier:

Houdt u hierbij rekening met de volgende zaken:

  • Verenigingen, stichtingen en andere organisaties moeten inloggen met eHerkenning en niet met DigiD. Inloggen met DigiD is alleen voor natuurlijke personen.
  • Voor het digitaal aanvragen van producten en diensten van de gemeente Noordwijk is een e-herkenningsmiddel EH2+ nodig.
  • Vraagt u voor het eerst eHerkenning aan? Dan moet u bij het aanvragen een dienst aangeven waarvoor u eHerkenning wilt gebruiken. Zoek op ‘Noordwijk’ (niet gemeente Noordwijk). En kies voor de dienst ‘Dienstverlener Noordwijk alle diensten’.
  • Vraagt u voor het eerst subsidie aan bij de gemeente? Dan vragen wij u ook om het volgende mee te sturen met de aanvraag:
    • een afschrift van uw oprichtingsakte (of statuten) en;
    • de laatste jaarrekening.
Kosten

Aan het aanvragen van eHerkenning zijn kosten verbonden. Deze kosten kunt u voor dit jaar via de subsidieaanvraag weer terug krijgen. Neem deze kosten op in uw begroting.