Duurzaamheidssubsidie en duurzaamheidslening

Om verduurzaming van de bestaande woningvoorraad aan te moedigen, heeft gemeente Noordwijk geld beschikbaar gesteld. Voor woningeigenaren en organisaties zijn er verschillende subsidies en leningen mogelijk om duurzaamheidsmaatregelen toe te passen.

Duurzaamheidssubsidie

Als je eigenaar van een woning bent, kan je subsidie aanvragen voor energiebesparende maatregelen en klimaatbestendige maatregelen aan jouw woning.

Energiebesparende maatregelen

Onder energiebesparende maatregelen vallen onder andere:

 • gevelisolatie
 • vloerisolatie
 • spouwmuurisolatie
 • dakisolatie
 • raamisolatie

Klimaatbestendige maatregelen

Onder klimaatbestendige maatregelen vallen onder andere:

 • het plaatsen van een geveltuin;
 • het plaatsen van een groen dak;
 • het plaatsen van een regenton;
 • het vervangen van verharding voor groen.

Kom ik voor duurzaamheidssubsidie in aanmerking?

Om te kijken of je in aanmerking komt, kan je de subsidiescheck doen op duurzaambouwloket.nl. Ook kan je contact opnemen met het Duurzaam Bouwloket.

Duurzaamheidssubsidie aanvragen

De Omgevingsdienst West-Holland (ODWH) voert namens de gemeente Noordwijk de Verordening Duurzaamheidssubsidie Noordwijk uit. Je kunt online een aanvraag indienen bij de ODWH. Dit online formulier en uitleg over het proces staat op duurzaambouwloket.nl.

ODWH

De ODWH behandelt de aanvragen op volgorde van binnenkomst. Heb je hierover vragen of heb je problemen bij het invullen van het online formulier? Mail dan naar het team Duurzaamheid via duurzaamheid@odwh.nl of bel via +31 71 40 83 300.

Duurzaamheidslening Noordwijk 2020

Als je eigenaar van een woning bent, kan je gebruik maken van de duurzaamheidslening Noordwijk. Het gewenste leenbedrag moet minimaal € 2.500,- bedragen en je kunt maximaal € 25.000,- per aanvraag lenen.

Overzicht maatregelen

 • isolerende maatregelen;
 • het aanbrengen van een warmtepomp;
 • duurzame energieopwekkende maatregelen;
 • klimaatbestendige maatregelen.

Kom ik voor een duurzaamheidslening in aanmerking?

Om te kijken of je in aanmerking komt, kan je de subsidiescheck doen op duurzaambouwloket.nl. Ook kan je contact opnemen met het Duurzaam Bouwloket.

Duurzaamheidslening aanvragen

De ODWH voert namens de gemeente Noordwijk de Verordening Duurzaamheidslening Noordwijk 2020 uit. Je kunt online een aanvraag indienen bij de ODWH. Dit online formulier en uitleg over het proces staat op duurzaambouwloket.nl.

ODWH

De ODWH behandelt de aanvragen op volgorde van binnenkomst. Heb je hierover vragen of heb je problemen bij het invullen van het online formulier? Mail dan naar het team Duurzaamheid via duurzaamheid@odwh.nl of bel via +31 71 40 83 300.

Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn)

De lening loopt via het SVn. Als je de toewijzing van de ODWH hebt ontvangen, moet je de aanvraag voor een duurzaamheidslening daarom nog online indienen bij het SVn. Het standaard rentetarief is het rentepercentage dat de SVn vaststelt op het moment van toekennen van de duurzaamheidslening.

Stimuleringslening duurzaamheid

Maatschappelijke organisaties, Verenigingen van Eigenaren (VvE) en scholen kunnen een lening aanvragen voor duurzaamheidsmaatregelen aan hun woning of gebouw. Het maximale bedrag van de lening is € 50.000,-.

Overzicht maatregelen

Alleen maatregelen die niet (voor 100%) onder de landelijke VvE Energiebespaarlening vallen, komen in aanmerking voor een stimuleringslening duurzaamheid. De volgende duurzame maatregelen op/aan/nabij het gebouw komen in aanmerking voor de lening:

 • led-verlichting;
 • infraroodpanelen;
 • warmtepomp;
 • zonnepanelen;
 • zonneboiler;
 • islorende maatregelen;
 • micro windturbines met een rotordiameter kleiner dan 2 meter;
 • HR-107 ketel (of een ketel met een vergelijkbaar/beter rendement).

Kom ik voor een stimuleringslening duurzaamheid in aanmerking?

Om te kijken of je in aanmerking komt, kan je de subsidiescheck doen op duurzaambouwloket.nl. Ook kan je contact opnemen met het Duurzaam Bouwloket.

Stimuleringslening duurzaamheid aanvragen

De ODWH voert namens de gemeente Noordwijk de Verordening Stimuleringslening Doelgroepen Noordwijk 2020 uit. Je kunt online een aanvraag indienen bij de ODWH. Dit online formulier en uitleg over het proces staat op duurzaambouwloket.nl.

ODWH

De ODWH behandelt de aanvragen op volgorde van binnenkomst. Heb je hierover vragen of heb je problemen bij het invullen van het online formulier? Mail dan naar het team Duurzaamheid via duurzaamheid@odwh.nl of bel via +31 71 40 83 300.

Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn)

De lening loopt via het SVn. Als je de toewijzing van de ODWH hebt ontvangen, moet je de aanvraag voor een stimuleringslening daarom nog online indienen bij het SVn. De eenmalige kosten voor het afsluiten van de stimuleringslening is 1% van de hoofdsom, met een minimum van € 1.500,-.

Landelijke subsidies

Wil je weten welke landelijke subsidies je kunt aanvragen? Dan kan je de subsidiescheck doen op duurzaambouwloket.nl.  Ook kan je contact opnemen met het Duurzaam Bouwloket.