Vlaggen, vlaggenmasten en spandoeken

Wilt u een vlag, wimpel of spandoek ophangen? Houdt u dan rekening met de daarvoor geldende (algemene) regels. Ook voor het plaatsen van een tijdelijke vlaggenmast gelden regels.

Voorwaarden

De regels voor het plaatsen van een vlaggenmast en het ophangen van vlaggen, wimpels en spandoeken staan in het Algemeen aanwijzingsbesluit APV Noordwijk 2021.

Belangrijkste regels

De belangrijkste regels bij het plaatsen van een vlag, wimpel, vlaggenmast of spandoek zijn:

 • Een vlaggenmast mag niet langer dan 30 dagen op dezelfde plaats staan.
 • Een spandoek mag niet langer dan 7 dagen op dezelfde plaats hangen.
 • Een vlaggenmast moet zijn gemaakt van goed materiaal. Moet in goede staat van onderhoud zijn. En mag niet kunnen omvallen.
 • Een aan een vlaggenmast vastgemaakte hijslijn moet u zo bevestigen en/of afbinden, dat er geen geluidhinder voor anderen is door het klapperen van de bedoelde hijslijn. Ook het “fluiten” of “gieren” door langs de mast of een lijn blazende wind moet u voorkomen.
 • Het plaatsen of geplaatst hebben van een beachvlag mag alleen op het strand en bij benzinestations.
 • Vlaggen, wimpels en spandoeken mag u niet bevestigen aan lichtmasten of verkeersborden.
 • Voor het ophangen van vlaggen, wimpels of spandoeken mag geen gestempelde hoogwerker worden gebruikt.
 • Vlaggen, wimpels en spandoeken moeten zijn gemaakt van goed materiaal. Moeten weerbestendig en kleurvast zijn. En moeten in goede staat van onderhoud zijn.
 • Door de objecten mag geen visuele hinder voor anderen ontstaan.
 • Door het plaatsen/ophangen van het object mag het uitzicht voor het verkeer niet zodanig nadelig worden beïnvloed dat daardoor gevaarlijke situaties (kunnen) worden veroorzaakt.

Als wordt voldaan aan de algemene regels is geen vergunning nodig.

Omgevingsvergunning

Als een vlaggenmast langer dan 30 dagen blijft staan, is er een omgevingsvergunning nodig. Gemeente Noordwijk heeft de taken op het gebied van omgevingsvergunningen overgedragen aan de Omgevingsdienst West-Holland (ODWH). Op odwh.nl vindt u informatie over een omgevingsvergunning. Of neem contact op met het Bouwloket van de ODWH

 • Per telefoon via +31 71 40 83 200 op maandag t/m vrijdag tussen 9:00 - 14:00 uur. Buiten openingstijden kunt u een terugbelverzoek achterlaten.
 • Per e-mail via infobouwen@odwh.nl
 • Op afspraak in het gemeentehuis van Noordwijk op dinsdag, woensdag en donderdag tussen 8:30 - 12:30 uur. Let op: door het coronavirus is er tot nader order geen spreekuur.

Objectvergunning

Zijn de algemene regels te beperkend? Dan kunt u er voor kiezen om toch een objectvergunning bij de gemeente aan te vragen. Aan die vergunning worden maatwerkvoorschriften verbonden. Geef bij de aanvraag duidelijk aan waarom u een objectvergunning aanvraagt en niet uit de voeten kunt met de algemene regels.

Aanvraagformulier Objectvergunning (pdf) downloaden

Kosten

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag van een objectvergunning betaalt u € 136,75. Deze kosten betaalt u ook als de aanvraag wordt afgewezen. 

Termijn, bezwaar en beroep

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag van een objectvergunning. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen. U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.