Terrasvergunning aanvragen

U hebt een terrasvergunning nodig als u een terras wilt plaatsen bij een horecabedrijf. Het maakt daarbij niet uit of het gemeentegrond of eigen grond is.

Aanvraagformulier terrasvergunning (pdf) downloaden 

Omschrijving terras

Volgens de Algemene plaatselijke verordening Noordwijk 2021 is een terras:

  • een buiten de besloten ruimte van een horecabedrijf gelegen deel waar:
    • u sta- of zitgelegenheid biedt en;
    • u tegen vergoeding dranken schenkt of;
    • spijzen voor directe consumptie bereidt of verstrekt. 

Terrassenbeleid

De gemeente heeft in beleidsregels vastgelegd waar u een terras mag inrichten. In dit beleid staat aan welke voorwaarden en regels een terras moet voldoen. Bij het behandelen van een aanvraag voor een terrasvergunning kijken wij naar dit beleid. Ook kijken wij naar het geldende bestemmingsplan voor die locatie. En moet u de regels volgen die gelden volgens de Wet milieubeheer.

Wilt u vaste schermen of vlonders plaatsen op uw terras? Dan kan het zijn dat u daarvoor een aparte omgevingsvergunning voor het bouwen moet aanvragen.

Voor een terras op gemeentegrond betaalt u precariobelasting.

Aanpak

Er komt nogal wat kijken bij het realiseren van een terras. Daarom adviseren wij u om vooraf overleg te hebben met een medewerker van het team Vergunning, Toezicht en Handhaving (VTH). Bel hiervoor met ons Klantcontactcentrum via +31 71 36 60 000. Zij zullen u dan doorverbinden. Daarna kunt u het aanvraagformulier terrasvergunning (pdf) downloaden en ingevuld naar ons sturen.

Kosten

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag van een terrasvergunning betaalt u € 342,-. Deze kosten betaalt u ook als de aanvraag wordt afgewezen.

Afhandeltermijn, bezwaar en beroep

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen. U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.