Terrasvergunning aanvragen

U hebt een terrasvergunning nodig als u een terras wilt plaatsen bij een horecabedrijf. Het maakt daarbij niet uit of het gemeentegrond of eigen grond is.

Volgens de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) is een terras: een buiten de besloten ruimte van een openbare inrichting (horecabedrijf) gelegen deel daarvan waar sta- of zitgelegenheid kan worden geboden en waar tegen vergoeding dranken kunnen worden geschonken of spijzen voor directe consumptie kunnen worden bereid of verstrekt.

De gemeente heeft in beleidsregels vastgelegd waar terrassen mogen worden ingericht en welke voorwaarden en voorschriften er aan een terrasvergunning kunnen worden verbonden. Bij het behandelen van een aanvraag voor een terrasvergunning wordt de aanvraag aan dat beleid getoetst. Ook moet er getoetst worden aan het ter plaatse geldende bestemmingsplan en er moet worden voldaan aan de regels die gelden op grond van de Wet milieubeheer. Als er schermen of andere constructies worden geplaatst, kan een bouwvergunning verplicht zijn. Voor een terras dat op gemeentegrond wordt geëxploiteerd moet precariobelasting worden betaald.

Aan de aanvraag zijn kosten verbonden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Klantcontactcentrum via +31 (0)71 36 60 000.

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

Omdat er nogal wat komt kijken bij het realiseren van een terras is het aan te raden eerst vooroverleg te plegen met een medewerker van het team Vergunning, Toezicht en Handhaving (VTH). U kunt contact opnemen met het Klantcontactcentrum via het telefoonnummer +31 (0)71 36 60 000. Zij zullen u dan doorverbinden. Daarna kunt u een terrasvergunning aanvragen via het aanvraagformulier Terrasvergunning.

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Op het strand gelden aparte regels voor (voetjes-in-het-zand-) terrassen. Wilt u een dergelijke vergunning aanvragen? Neem dan contact op met de gemeentelijke strandcoördinator of een medewerker van het team Vergunning, Toezicht en Handhaving (VTH). U kunt hiervoor contact opnemen met het Klantcontactcentrum via het telefoonnummer +31 (0)71 36 60 000. Zij zullen u doorverbinden.

Wilt u vaste schermen, daken of vlonders plaatsen op uw terras? Dan kan het zijn, dat u daarvoor een aparte omgevingsvergunning voor het bouwen (voorheen: bouwvergunning) moet aanvragen.

Gemeente Noordwijk

Adresgegevens

Toon op de kaart Voorstraat 42 
2201 HW Noordwijk

+31 (0)71 36 60 000

gemeente@noordwijk.nl