R. (Rommie) van Dokkum

Fractie

Partij van de Arbeid, fractievoorzitter

Nevenfuncties bezoldigd

  • DZB Leiden (Consulent participatie)

Nevenfuncties onbezoldigd

  • Vrijetijdsclub Het Raamwerk (vrijwilliger)

Contactgegevens

E-mailadres:                       r.vandokkum@raadnoordwijk.nl

Even voorstellen

Sinds 2014 woon ik in Noordwijkerhout. Ik werk als consulent participatie bij DZB, waar ik mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt begeleid naar werk. Eerder heb ik ook gewerkt in de ouderenzorg en GGZ.

Mijn favoriete plek in de gemeente Noordwijk

Het duingebied.

Ik ben raadslid geworden omdat

Door een actie voor de peuterspeelzaal kwam ik in aanraking met de gemeenteraad. Sindsdien ben ik de lokale politiek meer gaan volgen en ik besloot, dat ik het niet wilde houden bij mopperen langs de zijlijn. Ik heb me na de cursus ‘Politiek Actief’, aangesloten bij de PvdA. Ik kan me goed vinden in de sociaal democratische waarden: bestaanszekerheid, gelijkwaardigheid, vrijheid, solidariteit en duurzaamheid en wil strijden voor een eerlijker Noordwijk.

Dit hoop ik in deze raadsperiode te bereiken

Wij willen beduidend meer betaalbare woningen realiseren, zowel voor de lage als de middeninkomens. We willen er voor zorgen dat zorg beschikbaar, bereikbaar en betaalbaar is. En dat we beschikken over robuuste voorzieningen op het gebied van openbaar vervoer, welzijns- en jongerenwerk en cultuur. We willen onze kwetsbare inwoners beschermen en hen ondersteunen om mee te doen. Integriteit en het tegengaan van ongeoorloofde beïnvloeding in ons bestuur, zijn ook gebieden waarop wij meters willen maken.