Raadscolumn Rommie van Dokkum (PvdA): Een gastvrije gemeente? 

23 oktober 2023, 14:10

Terwijl Noordwijk zich graag profileert met zijn ‘hospitality’ heeft de gemeente recent niet willen meewerken aan de tijdelijke opvang van veertig minderjarige vluchtelingen. De PvdA had graag meer solidariteit gezien, naar de kinderen zelf, maar ook naar het Rijk en de andere gemeenten. 

Een eerlijke verdeling

Natuurlijk is het niet makkelijk om het asielvraagstuk op te lossen, maar we zijn nu eenmaal één land. Ter Apel laten zitten met de overvolle opvang, lost het probleem niet op. We moeten het samen oplossen. Een eerlijke verdeling zorgt in vele opzichten voor een stabiele samenleving. 

Waarop richten we onze blik?

Zien we alleen de paar opstandige veiligelanders of zien we de kinderen uit oorlogsgebieden die in hun thuisland niets en niemand meer hebben. Ik heb in mijn werk een aantal ontmoet. Inmiddels volwassenen die als kind de slechtste kant van de mens hebben gezien. Gevlucht als tiener. Weg uit de hel die ooit hun thuis was. Alles en iedereen die geborgenheid en warmte gaf, weggevaagd. Tot op de dag van vandaag in hun slaap geplaagd, door de afschuwelijke beelden van toen.

Vluchtelingen verrijken onze samenleving

We zouden deze kinderen een veilig heenkomen moeten willen bieden en ze daarmee laten zien dat de mens ook veel goeds in zich heeft. Als wij nu goed voor hen zorgen, leveren zij straks weer hun bijdrage aan onze maatschappij. We komen immers arbeidskracht tekort. De ooit gevluchte jongeren die ik heb leren kennen werken inmiddels en dragen hun steentje bij. Maar ook als dat niet lukt, is opvang het juiste om te doen. Dat past in een samenleving waarin we er voor elkaar zijn.

Zondebok

Te vaak wordt er naar de vluchtelingen gewezen als het gaat om het tekort aan betaalbare woningen. Ze zijn een te makkelijke zondebok. Zij zitten en zaten niet aan de knoppen. Ze hebben al nauwelijks regie over hun eigen leven. De woningcrisis is veroorzaakt in Den Haag en uiteindelijk door de bevolking van Nederland bij de stembus. 

In Teylingen hebben inwoners en maatschappelijke organisaties samen de schouders eronder gezet en hebben ze de opvang van tachtig jonge vluchtelingen als positief ervaren. Waarom zou dat in Noordwijk anders zijn?