Raadscolumn Rommie van Dokkum (PvdA): Links deugt

27 mei 2024, 13:16

Rechts met name op de flanken, gooit links soms voor de voeten dat ze morele uitspraken doen en een ander de maat nemen. Als je zelf veel normen en waarden hebt afgeschud, lijkt de ander al snel moreel superieur.  

Gelijkwaardigheid

Als raadslid doe ik mijn werk zeker vanuit een moreel besef. Ik wil het goede doen. Voor betaalbaar wonen, betrouwbaar bestuur, woonwagenbewoners, jeugdzorg en vluchtelingen. Niet speciaal voor een groep kiezers die ik wil behagen, maar vanuit waarden die ik belangrijk vind zoals solidariteit, eerlijkheid en rechtvaardigheid. Om zo te bouwen aan een samenleving, waarin we het allemaal goed hebben en met elkaar verbonden en gelijkwaardig zijn.

Solidariteit

Wij willen ons niet laten leiden door de wil van ‘de dikke ikke’. Solidair zijn zit in onze sociaaldemocratische vezels en stopt niet bij landsgrenzen of de huidige generatie. Je inzetten voor het klimaat doe je niet voor jezelf, maar voor de generaties die na ons komen.  

Crises van rechts

De woningmarkt is onder rechts gierend uit de bocht gevlogen. Arbeidsmigratie is door de flexibilisering van de arbeidsmarkt enorm toegenomen en legt hierop een extra druk. De lusten voor de ondernemer, de lasten voor de maatschappij.

Voor de door rechts beleid gecreëerde problemen kiest men een zondebok, de asielzoeker. Terwijl maar een paar procent van de vrijkomende sociale huurwoningen naar nieuwe statushouders gaat (3% in ’21, bron: CBS). Dat er zaken niet goed gaan in ons asielsysteem is wel duidelijk. Ook deze crisis is ontstaan door rechts beleid. Humane opvang voor de echte vluchtelingen staat onder druk. Het nieuwe hoofdlijnenakkoord van PVV en co maakt de wanorganisatie alleen maar erger.

Bestaanszekerheid

Hoewel rechts het linkse thema bestaanszekerheid nu ook uitdraagt, is het origineel van links steviger. Daar wordt een hoger minimumloon niet geofferd voor aandeelhoudersvoordeeltjes.

Dus stem 6 juni niet op een partij die een kwetsbare groep als zondebok kiest. Dan stevenen we af op een grimmige samenleving. Bedenk dat knabbelen aan de rechtsstaat ook jouw positie verzwakt. Kies voor een verenigd, sociaal, duurzaam en sterk Europa, onmisbaar voor de veiligheid en vrijheid in Nederland.

Dus stem 6 juni GroenLinks PvdA, want willen deugen is oké!