Beelden bodycams inzien

In Noordwijk dragen handhavers een bodycam, een kleine camera op borsthoogte. Hiermee willen we agressie en geweld verminderen. Je kunt achteraf bezwaar maken en opnames van jezelf bekijken.

Zelf beelden bekijken

De beelden van een bodycam zijn persoonsgegevens. Als je bent gefilmd, dan kun je de beelden opvragen bij het Loket persoonsgegevens van de gemeente. Je mag alleen beelden bekijken waar je zelf op staat.

Achteraf bezwaar maken

Handhavers mogen filmopnames maken, ook zonder jouw toestemming. Zij zetten de camera niet uit als je daarom vraagt. U kunt alleen achteraf bezwaar maken.

Anderen die beelden mogen bekijken

Andere personen en instanties die beelden kunnen opvragen zijn:

  • Het OM of de politie, voor een strafrechtelijk onderzoek
  • De handhaver, als hij op de beelden staat of de beelden heeft gemaakt

Privacy en opslag beelden

Wij gaan zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens. Na iedere dienst slaan onze handhavers de beelden op een beveiligde server op. Het systeem houdt een logboek bij van wie welke beelden bekijkt. We bewaren de beelden 14 dagen. Als niemand de beelden wil bekijken vernietigen we de opname. Bekijk ook onze Privacyverklaring bodycams.

Zo werkt een bodycam

De bodycam staat continu stand-by en registreert alles, maar slaat niets op. Zodra de handhaver de opnameknop indrukt worden de beelden versleuteld opgeslagen. Inclusief de 60 seconden daarvoor. De handhaver kan de beelden niet zelf afspelen of weggooien.