Adviescommissie Omgevingskwaliteit Noordwijk

Bouwplannen moeten voldoen aan regels voor het uiterlijk van bouwwerken. Hierover geeft de Adviescommissie Omgevingskwaliteit Noordwijk advies aan het college van burgemeester en wethouders. Het gaat hier om zowel nieuwbouw en verbouw als om wijzigingen aan monumenten.

Vooroverleg

De adviescommissie overlegt graag vooraf over bouwplannen om te kijken of deze haalbaar zijn binnen de vastgestelde kaders. Hiervoor kan een verzoek tot vooroverleg worden ingediend via het Omgevingsloket. Een dergelijk adviesverzoek verloopt via de Omgevingsdienst West-Holland.

Openbare vergadering

Om de 2 weken houdt de Adviescommissie Omgevingskwaliteit een openbare vergadering. Je bent welkom om hierbij aanwezig te zijn. Houdt voor de agenda en het tijdstip de nieuwsberichten in de gaten.

Online adviezenlijst Adviescommissie Omgevingskwaliteit bekijken

Samenstelling

De Adviescommissie Omgevingskwaliteit bestaat uit vier permanente leden die werken in het vakgebied. 2 van deze leden zijn aangesteld via Dorp, Stad en Land (een professionele organisatie op het gebied van omgevingskwaliteit). De 2 andere vaste leden zijn aangesteld op basis van hun kennis van erfgoed. Daarnaast heeft de commissie plaatsvervangers en kan ze gebruik maken van 2 burgeradviseurs.

Reglement van orde

Om een ordelijke vergadering te bewerkstelligen, heeft de Adviescommissie Omgevingskwaliteit een reglement van orde vastgesteld. Lees het reglement van orde in de toegankelijke versie of download het reglement van orde (pdf)

Meer informatie

Voor algemene informatie over het verbouwen van een monument of als je twijfelt of je een vergunning aan moet vragen, kan je contact opnemen met de erfgoedadviseur van de gemeente Noordwijk:

Voor informatie over het aanvragen van een omgevingsvergunning of vooroverleg kan je contact opnemen met de ODWH. Gemeente Noordwijk heeft de taken op het gebied van omgevingsvergunningen namelijk overgedragen aan de ODWH. Kijk op odwh.nl voor meer informatie. Of neem contact op met het Bouwloket van de ODWH:

  • Per telefoon via +31 71 40 83 200 op maandag t/m vrijdag tussen 9:00 – 12:00 uur. Buiten openingstijden kan je een terugbelverzoek achterlaten.
  • Per e-mail via infobouwen@odwh.nl.