Vooroverleg bouwplannen en andere omgevingsactiviteiten aanvragen

Je kan aftasten wat het gemeentebestuur van een ruimtelijk idee/plan vindt. Met een niet in de wet geregelde officiële manier. Vraag hiervoor een vooroverleg aan. Om te (laten) beoordelen of een plan stedenbouwkundig en planologisch haalbaar is. En het dus zinvol is om een omgevingsvergunning aan te vragen.

Online een vooroverleg aanvragen via omgevingsloket.nl

Aanpak

Gemeente Noordwijk heeft de taken op het gebied van omgevingsvergunningen overgedragen aan de Omgevingsdienst West-Holland (ODWH). Je kan online een vooroverleg aanvragen via het omgevingsloket.nl Geef hierbij de volgende gegevens door:

 • Kleurenfoto’s van de huidige situatie.
 • De plattegronden. Met maatvoering van alle verdiepingen voor de nieuwe situatie. En, als daarvan sprake is, de bestaande situatie.
 • Gevelaanzichten.
 • Het gewenste en huidige gebruik van het bouwwerk. En de bijbehorende gronden waarover de aanvraag gaat.
 • Een overzicht van de bruto inhoud in m³. En de bruto vloeroppervlakte in m². Alleen van het (deel van het) bouwwerk waarover het vooroverleg gaat.
 • Een situatietekening van de bestaande situatie. En een situatietekening van de nieuwe situatie met daarop:
  • de afmetingen van het perceel en bebouwd oppervlak;
  • de plaats van het bouwwerk ten opzichte van de perceelsgrenzen en de wegzijde;
  • de manier waarop het terrein ontsluit;
  • de aangrenzende terreinen en de daarop voorkomende bebouwing;
  • het gewenste gebruik van de grond die bij het voorgenomen bouwwerk horen.
 • De hoogte van het bouwwerk ten opzichte van het straatpeil. En het aantal bouwlagen. Weergegeven in meerdere dwars- en langsdoorsneden.
 • Is er geen sprake van het oprichten van bouwwerken? Dan moet je in een bijgesloten brief aangegeven wat de ruimtelijke ontwikkeling precies inhoudt.

Let op: alle tekeningen moeten op schaal getekend zijn. 

Kosten

De kosten bedragen € 277,65. De kosten die je betaalt, zijn voor het behandelen van een vooroverleg. Als jouw plan niet haalbaar is, dan krijg je de kosten niet terugbetaald. Je ontvangt een factuur voor betaling. Dit krijg je bevestigd door de gemeente als de gemeente jouw aanvraag in behandeling heeft genomen.

Afhandeltermijn

De gemeente behandelt binnen 8 weken jouw aanvraag.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op odwh.nl of neem contact op met het Bouwloket van de ODWH

 • Per telefoon via +31 71 40 83 200 op maandag t/m vrijdag tussen 9:00 – 12:00 uur. Buiten openingstijden kan je een terugbelverzoek achterlaten.
 • Per e-mail via infobouwen@odwh.nl.