Veelgestelde vragen en antwoorden over digitaal parkeren

In onderstaande lijst met vragen en antwoorden vind je wellicht het antwoord op jouw vraag over digitaal parkeren. Staat jouw vraag er niet bij? Neem dan contact op met Parkeerservice Noordwijk (P1).

De BezoekersApp

Je kunt de BezoekersApp gebruiken als je één van de volgende vergunningen hebt:

  • Bezoekersparkeervergunning: je bent inwoner van Noordwijk en woont op een adres in een betaald parkeren gebied. Je mag de BezoekersApp gebruiken om je bezoek (visite) aan te melden. Je kunt meerdere auto’s tegelijk laten parkeren. Het aantal is onbeperkt zolang je genoeg parkeersaldo in je BezoekersApp hebt.
  • Inwonersparkeervergunning: je bent inwoner van één van de kernen van de gemeente Noordwijk en woont niet op een adres in een betaald parkeren gebied. Je hebt een eigen auto of een auto waarvan het leasecontract op jouw naam staat. Je mag de BezoekersApp gebruiken om jouw eigen auto’s aan te melden in een betaald parkeren gebied. Dit mag met 1 auto per keer.
  • Gehandicaptenparkeervergunning: je hebt een geldige Europese gehandicaptenparkeerkaart (GPK) en een gehandicaptenparkeervergunning. Je mag de BezoekersApp gebruiken om de auto waarmee je parkeert aan te melden op een ‘gewone’ parkeerplaats in een betaald parkeren gebied.

De handleiding van de BezoekersApp vind je op p1.nl (pdf).

Je kunt de BezoekersApp downloaden via de Google Playstore of de IOS Appstore.

Als je hulp nodig hebt, kun je langskomen bij het Parkeerservicebureau Noordwijk, Prins Bernhardstraat 72 in Noordwijk.

Let op: de publieksbalie in het gemeentehuis Noordwijk kan je hier niet bij helpen.

De gemeente kan jou niet helpen bij vragen over het gebruik van de BezoekersApp. Daarvoor kun je contact opnemen met Parkeerservice Noordwijk.

Je logt in met het e-mailadres waarop jouw vergunning actief is en met jouw wachtwoord.

Je kunt je bezoek aan- en afmelden via:

  • De BezoekersApp op jouw smartphone of tablet.
  • De website bezoek.parkeer.nl op jouw computer of tablet.
  • De telefoon: je belt +31 88 12 61 442 en beantwoordt de vragen die worden gesteld. Houd bij het aanmelden jouw persoonlijke code, het kenteken dat je wilt aanmelden en de zonecode waar het voertuig geparkeerd staat bij de hand.

Nadat je bent ingelogd in de BezoekersApp, vindt je jouw 6-cijferige persoonlijke code bij de optie ‘Account’. De code heet in de BezoekersApp ‘Geheime code’ en staat onder ‘Instellingen’.

Jouw persoonlijke code vind je terug in jouw account in de BezoekersApp.

Maak je gebruik maakt van de niet-digitale bezoekersparkeervergunning en je bent jouw persoonlijke code kwijtgeraakt? Neem dan contact op met het Parkeerservice Noordwijk (P1) via +31 71 36 20 102.

Voor het gebruik van de BezoekersApp worden geen extra kosten in rekening gebracht. Je betaalt alleen voor jouw bezoekersparkeervergunning of inwonersparkeervergunning.

Als je langer wilt parkeren, start dan voor elke dag een nieuwe parkeeractie. Dit kun je direct bij de 1e registratie doen. Bijvoorbeeld: je wilt van 27 maart tot en met 30 maart parkeren, dan is het noodzakelijk dat je voor alle dagen (27, 28, 29 en 30 maart = 4 acties) een parkeeractie registreert in de app.

Ja. Het is belangrijk om jouw parkeeractie af te melden zodra het voertuig niet meer in de aangemelde zone geparkeerd staat. Anders loopt de parkeeractie door en raak je jouw uren kwijt. Om te voorkomen dat je jezelf vergeet af te melden, kun je bij het aanmelden alvast een eindtijd instellen. Op de dag dat de parkeeractie aangemeld is, wordt deze automatisch afgemeld op het tijdstip dat het betaald parkeren op die dag eindigt.

Let op: als je langer wilt parkeren, start dan een nieuwe parkeeractie. Dit kun je direct bij de 1e registratie doen. Bijvoorbeeld: je wilt van 27 maart tot en met 30 maart parkeren, dan is het noodzakelijk je voor alle dagen (27, 28, 29 en 30 maart = 4 acties) een parkeeractie registreert in de app.

De parkeertijden zijn per zone verschillend. In sommige zones is het parkeren ’s avonds na 21.00 uur of na 23.00 uur gratis. In andere zones geldt 24/7 betaald parkeren. Wanneer je de parkeeractie aanmeldt in een andere zone dan waar het voertuig staat geparkeerd, heb je kans op een parkeerbon (naheffing).

Wij behandelen alle informatie die je verstrekt vertrouwelijk en binnen de geldende wetgeving. Wij gebruiken de verstrekte kentekens alleen om digitaal te kunnen controleren of er sprake is van een geldige parkeeractie.

Als de storing aan jouw eigen apparatuur (computer, smartphone, tablet) of je eigen internetverbinding (geen internet, slechte wifi) ligt, kun je overschakelen op telefonisch aan- en afmelden via +31 88 12 61 442.

Houd bij het aanmelden jouw persoonlijke code, het kenteken dat je wilt aanmelden en de zonecode waar het voertuig geparkeerd staat bij de hand.

De parkeerder van het voertuig is verantwoordelijk voor het betalen van parkeergeld. Als het aanmelden niet lukt, kun je bij de parkeerautomaat het betreffende kenteken aanmelden.

Het kan gebeuren dat je een kenteken niet kunt aan- of afmelden door een algemene storing in het systeem. Betaal dan bij een parkeerautomaat of via mobiel parkeren.

Heb je door een landelijk erkende storing bij telefonie, internet of NPR jouw kenteken niet kunnen afmelden? Dan kun je compensatie krijgen voor de uren die je niet hebt kunnen afmelden. Bel dan naar Parkeerservice Noordwijk op het moment dat je niet kunt afmelden via +31 71 36 20 102.

Met de computer of smartphone is de digitale bezoekersparkeervergunning het gemakkelijkst te gebruiken. Als je geen computer, tablet of smartphone met internet hebt, kun je jouw parkeeractie telefonisch aan- en afmelden.

Wil je gebruik maken van deze niet-digitale bezoekersparkeervergunning? Neem dan contact op met Parkeerservice Noordwijk via +31 71 36 20 102.

Ja, je kan de BezoekersApp op meerdere telefoons en tablets installeren en gebruiken.

Parkeersaldo

In de BezoekersApp kun je jouw parkeersaldo raadplegen. Na het inloggen kies je voor ‘Account’. Je ziet meteen ‘Uw huidige parkeersaldo’, waaronder jouw parkeersaldo in minuten staat.

Als je jouw bezoek aanmeldt via de telefoon +31 88 12 61 442 krijg je jouw parkeersaldo ook te horen.

Gebruik je niet de app? Je kunt je parkeersaldo ook telefonisch opvragen bij Parkeerservice Noordwijk (alleen tijdens openingstijden) via +31 71 36 20 102.

Nee, dat kan niet. Het tarief van de vergunning en het aantal uren dat aan een vergunning gekoppeld is, staat vast. Je hoeft niet alle uren op te maken.

Nee, dit is niet mogelijk.

Omdat het parkeren met saldo ingaat op 1 april 2024, krijg je 9/12 van de 550 uren. Dat staat gelijk aan 412,5 uur, oftewel 24.750 minuten. Dit aantal is een bestuurlijk besluit van de gemeente Noordwijk.

Nee, jouw gespaarde uren zijn niet verloren gegaan. Tot 1 april 2024 was het namelijk niet mogelijk om uren te sparen met het oude systeem. We verduidelijken dit graag. Voorheen (dat wel zeggen tot 1 april 2024) werden er automatisch uren toegevoegd aan jouw saldo voor elke betaalde vergunning. De 30.000 minuten die voorheen zichtbaar waren in de app en automatisch aangevuld werden, waren slechts een manier om de app goed te laten functioneren. Dit saldo had dus verder geen waarde want je betaalt, net als voor het nieuwe systeem, € 20,- voor een vergunning per jaar. Het gebruik van meer of minder uren had dus geen invloed op jouw saldo en ook niet op de kosten van een vergunning.

Dit systeem is nu gewijzigd. Je krijgt nu een parkeersaldo. Je kunt nu onbeperkt parkeren totdat je saldo op is, zonder dat er een maximum van 3 uur per keer geldt. Je hoeft de auto na 3 uur dus niet meer te verplaatsen of bij te betalen bij de parkeerautomaat/parkeerapp. Daar was veel behoefte aan onder de inwoners van gemeente Noordwijk.

In totaal krijg je 550 uur per jaar, wat gelijk staat aan 33.000 minuten. Omdat dit nieuwe systeem per 1 april 2024 ingaat, krijg je echter geen parkeersaldo voor 12 maanden, maar voor 9 maanden. Dit komt neer op 412,50 uur oftewel 24.750 minuten voor 2024. Vanaf 2025 ontvang je uiteraard wel weer 550 uur als je daarvoor in aanmerking komt.

Nee, de uren op jouw parkeersaldo worden per minuut verrekend.

Ja, dat zou kunnen. Als jouw parkeersaldo op is, dan moet je voor de resterende tijd het normale parkeertarief betalen bij een parkeerautomaat of via mobiel parkeren. Als voor een kenteken geen parkeergeld is betaald op het moment dat de scanauto het kenteken scant, kan een parkeerbon (naheffing) worden opgelegd.

De toegekende uren blijven in het kalenderjaar geldig. Uren die aan het eind van het kalenderjaar over zijn, komen te vervallen.

Ja. Het is belangrijk om jouw parkeeractie af te melden zodra het voertuig niet meer in de aangemelde zone geparkeerd staat. Anders loopt de parkeeractie door en raak je jouw uren kwijt. Om te voorkomen dat je een parkeeractie vergeet af te melden, kun je bij het aanmelden alvast een eindtijd instellen. Op de dag dat de parkeeractie aangemeld is, wordt deze automatisch afgemeld op het tijdstip dat het betaald parkeren op die dag eindigt.

Let op: als je langer wilt parkeren, start dan een nieuwe parkeeractie. Dit kun je direct bij de 1e registratie doen. Bijvoorbeeld: je wilt van 27 maart tot en met 30 maart parkeren, dan is het noodzakelijk dat je voor alle dagen (27, 28, 29 en 30 maart = 4 acties) een parkeeractie registreert in de app.

Als je langer wilt parkeren, start dan voor elke dag een nieuwe parkeeractie. Dit kun je direct bij de 1e registratie doen. Bijvoorbeeld: je wilt van 27 maart tot en met 30 maart parkeren, dan is het noodzakelijk dat je voor alle dagen (27, 28, 29 en 30 maart = 4 acties) een parkeeractie registreert in de app.

Inwonersparkeervergunning

Je kunt een inwonersparkeervergunning aanvragen wanneer je in de gemeente Noordwijk woont en staat ingeschreven op een adres buiten het betaald parkeren gebied van Noordwijk.

Je kunt de vergunning gebruiken in Noordwijk aan Zee in de gebieden Paars en Turquoise. In Noordwijk Binnen is de vergunning geldig in het gebied Rood.

Bekijk het overzicht van de parkeergebieden.

Zones die niet in het overzicht zijn opgenomen, zijn ook niet opgenomen in jouw BezoekersApp. Je mag met jouw inwonersparkeervergunning dus niet parkeren in het gebied Geel.

De inwonersparkeervergunning is niet geldig in Adelaert, Beyaert, Heemborghpromenade, Koningin Wilhelmina Boulevard, Langevelderslag, Lage Wurft, Noordzeestraat, Olieburg, Palaceplein en Schuitengat.

Je kunt jouw parkeersaldo op de inwonersparkeervergunning alleen meenemen als jouw nieuwe adres ook in de gemeente Noordwijk ligt, maar niet in een gebied waar betaald parkeren van kracht is in Noordwijk. Als je buiten dat gebied gaat wonen, wordt jouw inwonersparkeervergunning beëindigd. Als je op het moment van beëindiging 275 of meer uren over hebt, kun je in de BezoekersApp restitutie aanvragen voor de overige uren.

Je mag maximaal 1 kenteken tegelijkertijd aanmelden op jouw inwonersparkeervergunning.

Je mag net zo lang parkeren als je wilt, zo lang je maar voldoende parkeersaldo hebt.

Als je langer wilt parkeren, start dan voor elke dag een nieuwe parkeeractie. Dit kun je direct bij de 1e registratie doen. Bijvoorbeeld: je wilt van 27 maart tot en met 30 maart parkeren, dan is het noodzakelijk dat je voor alle dagen (27, 28, 29 en 30 maart = 4 acties) een parkeeractie registreert in de app.

Ja. Het is belangrijk om iedere parkeeractie af te melden zodra het voertuig niet meer in de aangemelde zone geparkeerd staat. Anders loopt de parkeeractie door en raak je jouw uren kwijt. Om te voorkomen dat je je vergeet af te melden, kun je bij het aanmelden alvast een eindtijd instellen. Op de dag dat de parkeeractie aangemeld is, wordt deze automatisch afgemeld op het tijdstip dat het betaald parkeren op die dag eindigt.

Let op: als je langer wilt parkeren, start dan een nieuwe parkeeractie. Dit kun je direct bij de 1e registratie doen. Bijvoorbeeld: je wilt van 27 maart tot en met 30 maart parkeren, dan is het noodzakelijk dat je voor alle dagen (27, 28, 29 en 30 maart = 4 acties) een parkeeractie registreert in de app.

Bezoekersparkeervergunning

Je kunt een bezoekersparkeervergunning aanvragen wanneer je bent ingeschreven op een adres in het gebied waar betaald parkeren van kracht is in Noordwijk. Je moet op dit adres ingeschreven te staan in de Basisregistratie Personen van de gemeente Noordwijk.

Er wordt maximaal 1 bezoekersparkeervergunning per adres uitgegeven.

Met de BezoekersApp kun je de bezoekersparkeervergunning digitaal gebruiken. Als er bezoek komt, meld je het kenteken aan en af in de BezoekersApp.

Om gebruik te kunnen maken van de BezoekersApp heb je een bezoekersparkeervergunning nodig. Heb je deze nog niet? Vraag deze dan aan in het Digitaal Parkeerloket. Nadat de vergunning is uitgegeven, ontvang je een bevestiging per e-mail. Onderaan deze e-mail vind je een bijlage met meer informatie over het gebruik van de BezoekersApp.
Daarnaast ontvang je na de uitgifte een e-mail om een wachtwoord aan te maken voor de BezoekersApp.

In Noordwijk aan Zee kan jouw bezoek parkeren in de gebieden Paars en Turquoise.

Bekijk het overzicht van de parkeergebieden.

Zones die niet in het overzicht zijn opgenomen, zijn ook niet opgenomen in jouw BezoekersApp. Zoals je kunt zien, mag jouw bezoek met jouw bezoekersparkeervergunning dus niet parkeren in de gebieden Geel en Rood.

Heb je een bezoekersparkeervergunning? Deze is niet geldig in Adelaert, Beyaert, Heemborghpromenade, Koningin Wilhelmina Boulevard, Langevelderslag, Lage Wurft, Noordzeestraat, Olieburg, Palaceplein, Schuitengat, Kloosterplein en Raadhuisstraat.

Ja. Het is belangrijk om iedere parkeeractie af te melden zodra het voertuig niet meer in de aangemelde zone geparkeerd staat. Anders loopt de parkeeractie door en raak je jouw uren kwijt. Om te voorkomen dat je je vergeet af te melden, kun je bij het aanmelden alvast een eindtijd instellen. Op de dag dat de parkeeractie aangemeld is, wordt deze automatisch afgemeld op het tijdstip dat het betaald parkeren op die dag eindigt.

Let op: als je langer wilt parkeren, start dan een nieuwe parkeeractie. Dit kun je direct bij de 1e registratie doen. Bijvoorbeeld: je wilt van 27 maart tot en met 30 maart parkeren, dan is het noodzakelijk dat je voor alle dagen (27, 28, 29 en 30 maart = 4 acties) een parkeeractie registreert in de app.

Je kunt jouw parkeersaldo op de bezoekersparkeervergunning alleen meenemen als jouw nieuwe adres ook in een betaald parkeren gebied ligt. Als je buiten dat gebied gaat wonen, dan wordt je bezoekersparkeervergunning beëindigd. Als je op het moment van beëindiging 275 of meer uren over hebt, kun je in de BezoekersApp restitutie aanvragen voor de overige uren.

Ja, dat zou kunnen. Als de uren op zijn, moet je bezoek voor de resterende tijd het normale parkeertarief betalen bij een parkeerautomaat of via een mobiel parkeren.

Als voor een kenteken geen parkeergeld is betaald op het moment dat de scanauto het kenteken scant, loop je het risico op een parkeerbon.

Je kunt een oneindig aantal bezoekers tegelijk laten parkeren door deze aan te melden op de BezoekersApp. Dit kan zolang je voldoende parkeersaldo hebt.

Jouw bezoek mag zo lang parkeren als gewenst is, zolang je maar voldoende parkeersaldo hebt.

Als je in een 24/7 gebied woont, moet jouw bezoek aangemeld blijven wanneer het voertuig ook in de nacht in dit gebied geparkeerd staat.

Nee, de bezoekersuren worden per minuut verrekend.

Dat mag wel, maar jouw bezoek kan de auto in zo’n geval beter parkeren in een niet-betaald parkeren gebied, parkeergarage of op een parkeerterrein. Op deze manier kun je besparen op het parkeersaldo van jouw bezoekersparkeervergunning en dit gebruiken voor de korter durende bezoeken.

Dat mag wel, maar zorgverleners die 1e lijnzorg verlenen en zijn aangesloten bij een organisatie, kunnen zelf een zorgvergunning aanvragen bij Parkeerservice Noordwijk (P1). In dat geval parkeert de zorgverlener met een eigen vergunning en niet op jouw bezoekersparkeervergunning.
Als je dat zelf wilt, kunnen mantelzorgers gebruik maken van de bezoekersparkeervergunning. Die uren gaan wel van jouw parkeersaldo af.

Daar is de vergunning niet voor bedoeld. Maar het is aan de eigenaar van de bezoekersparkeervergunning hoe deze de bezoekersuren inzet.

Je kunt aan bezoek dat regelmatig bij je langskomt een machtiging afgeven in de BezoekersApp. Je bezoek ontvangt dan een link per e-mail waarmee een kenteken aan- en afgemeld kan worden.

Als je langer wilt parkeren, start dan voor elke dag een nieuwe parkeeractie. Dit kun je direct bij de 1e registratie doen. Bijvoorbeeld: je wilt van 27 maart tot en met 30 maart parkeren, dan is het noodzakelijk dat je voor alle dagen (27, 28, 29 en 30 maart = 4 acties) een parkeeractie registreert in de app.

Gehandicaptenparkeervergunning (voor GPK-houders)

Je kunt een gehandicaptenparkeervergunning aanvragen wanneer je een geldige Europese gehandicaptenparkeerkaart (GPK) hebt.

Je kunt parkeeracties aanmelden op alle parkeerplaatsen in Noordwijk aan Zee en Noordwijk Binnen waar betaald parkeren van kracht is.

Bekijk het overzicht van de parkeergebieden.

Nee, het is niet mogelijk om uren bij te kopen.

Je kan maximaal 1 kenteken tegelijkertijd aanmelden.

Je mag net zo lang parkeren als je wilt, zolang je maar voldoende parkeersaldo hebt.

Bekijk hier het overzicht van de parkeerregels voor gehandicapten in Noordwijk

Als je langer wilt parkeren, start dan voor elke dag een nieuwe parkeeractie. Dit kun je direct bij de 1e registratie doen. Bijvoorbeeld: je wilt van 27 maart tot en met 30 maart parkeren, dan is het noodzakelijk dat je voor alle dagen (27, 28, 29 en 30 maart = 4 acties) een parkeeractie registreert in de app.

Ja. Het is belangrijk om iedere parkeeractie af te melden zodra het voertuig niet meer in de aangemelde zone geparkeerd staat. Anders loopt de parkeeractie door en raak je jouw uren kwijt. Om te voorkomen dat je je vergeet af te melden, kun je bij het aanmelden alvast een eindtijd instellen. Op de dag dat de parkeeractie aangemeld is, wordt deze automatisch afgemeld op het tijdstip dat het betaald parkeren op die dag eindigt.

Let op: als je langer wilt parkeren, start dan een nieuwe parkeeractie. Dit kun je direct bij de 1e registratie doen. Bijvoorbeeld: je wilt van 27 maart tot en met 30 maart parkeren, dan is het noodzakelijk dat je voor alle dagen (27, 28, 29 en 30 maart = 4 acties) een parkeeractie registreert in de app.

Parkeervergunning voor verenigingen/stichtingen

Ja. Het is belangrijk om iedere parkeeractie af te melden zodra het voertuig niet meer in de aangemelde zone geparkeerd staat. Anders loopt de parkeeractie door en betaal je daar dus voor. Om te voorkomen dat je je vergeet af te melden, kun je bij het aanmelden alvast een eindtijd instellen. Op de dag dat de parkeeractie aangemeld is, wordt deze automatisch afgemeld op het tijdstip dat het betaald parkeren op die dag eindigt. Start je een parkeeractie in het gebied waar 24/7 betaald parkeren geldt, dan wordt het kenteken automatisch 24 uur later afgemeld.

In de oude situatie rekende je een parkeeractie af, waarmee je maximaal 3 uur kon parkeren. Vanaf 1 mei 2024 is er geen maximale parkeerduur per parkeertransactie. Je rekent elke parkeertransactie per minuut af. Verenigingen kunnen nog steeds maximaal 4500 uur parkeren tegen een gereduceerd tarief. 

Het tarief is € 1,- per 3 uur. Ofwel € 0,33 per uur of € 0,0056 per minuut. Dit tarief is gebaseerd op de situatie van vóór 1 mei 2024, waarbij een vereniging maximaal 1500 parkeeracties van 3 uur kon kopen, tegen een tarief van € 1,- per parkeeractie.   

Terugbetaling van het saldo gebeurt alleen als de vergunninghouder de vergunning opzegt, of als de vergunning wordt ingetrokken. Het geldsaldo op de vergunning wordt dan teruggestort.  

Dat hangt ervan af. Je mag in 2024 voor maximaal € 1500,- aan parkeeracties doen. Als je voor € 200,- aan parkeeracties hebt verbruikt, dan kun je voor de rest van dit jaar nog voor € 1300,- aan parkeertransacties doen.   

Als er in een jaar voor € 1500,- geparkeerd is, kun je de rest van het jaar geen gebruik meer maken van de vergunning.  Bezoekers moeten dan het normale tarief voor parkeren betalen. Dat kan bij een parkeerautomaat of via mobiel parkeren van bijvoorbeeld EasyPark of Yellowbrick.  

Het maximale saldotegoed is het maximale geldbedrag dat op jouw bezoekersaccount mag staan. Dit is vastgesteld op € 500,-. Hiermee voorkomen we dat er geld moet worden teruggeboekt.  

We verwachten dat de vereniging ook in het volgende jaar gebruik wilt maken van de vergunning én nog aan de voorwaarden voldoet. Saldotegoed blijft daarom staan in de vergunning en is het volgende jaar te gebruiken. De vereniging moet wel aantonen dat de er nog aan de voorwaarden voor de vergunning wordt voldaan. Als dat niet het geval is, wordt de vergunning ingetrokken.   

Het maximale opwaardeerbedrag is het maximale bedrag dat een vereniging in totaal per jaar op de vergunning mag hebben gezet. Dit is vastgesteld op € 1500,-. Als een vereniging voor € 1500,- aan parkeertransacties heeft verbruikt, is het niet mogelijk om meer saldo op de vergunning toe te voegen.   

Ontheffing blauwe zone

In de Zeestraat, Havenstraat, Pilarenlaan (parkeerterrein Vomar) en Nieuwe Zeeweg kan je met een ontheffing parkeren. Een ontheffing is geldig voor één van deze blauwe zones.

Omwonenden van de Zeestraat, Havenstraat, Pilarenlaan (parkeerterrein Vomar) en Nieuwe Zeeweg komen onder voorwaarden voor een ontheffing in aanmerking. In de beleidsregels is aangegeven waar je moet wonen om voor de ontheffing aan aanmerking te komen. En onder welke voorwaarden een ontheffing uitgegeven wordt.

Je moet ingeschreven staan op een adres dat in de beleidsregels is aangegeven. Daarnaast moet je beschikken over een auto. Je kunt maximaal 2 ontheffingen per adres aanvragen (dan moet je 2 auto’s hebben). Als je adres beschikt over eigen parkeergelegenheid, dan wordt er geen 2e ontheffing gegeven.

In de beleidsregels is per blauwe zone aangegeven in welke gedeelte van die blauwe zone jouw ontheffing geldig is.

De ontheffing is gewoonlijk enkele jaren geldig. De ontheffing is niet meer geldig als je voor de einddatum van de ontheffing verhuist of een andere auto hebt. Als je een andere auto hebt, moet je een nieuwe ontheffing aanvragen.

Nee, als jouw ontheffing niet meer geldig is dan kun je een nieuwe ontheffing aanvragen? Je vraagt de ontheffing aan in het Digitaal Parkeerloket of aan de balie van Parkeerservice Noordwijk (P1).  

Heb je een andere auto? Dan moet je een nieuwe ontheffing aanvragen. Je vraagt de ontheffing aan in het Digitaal Parkeerloket of aan de balie van Parkeerservice Noordwijk (P1).

Dit maakt het voor Parkeerservice Noordwijk (P1) gemakkelijker om te controleren. Het maakt het voor bewoners bovendien eenvoudiger om zelf hun ontheffingen aan te vragen en om wijzigingen door te voeren.

Heb je tijdelijk een andere auto, bijvoorbeeld omdat jouw auto bij de garage staat? Dan kun je kosteloos het kenteken op de ontheffing wijzigen. Dit kan in het Digitaal Parkeerloket of aan de balie van Parkeerservice Noordwijk (P1). Let op: een tijdelijke kentekenwijziging is maar een paar dagen geldig en je kunt maar een paar keer jouw kenteken wijzigen.

Een alternatief is om met je parkeerschijf in de blauwe zone te parkeren. Je moet je dan wel aan de regels voor maximale parkeerduur houden.  

Nee die heb je niet meer nodig.

Je hebt een parkeerschijf alleen nodig als je in een gebied staat waar de ontheffing niet geldig is.

Neem voor vragen contact op met Parkeerservice Noordwijk (P1)

Telefoon: +31 71 36 20 102
E-mail: parkeerservicenoordwijk@p1.nl

Overige vragen en antwoorden

Neem dan contact op met de Parkeerservice (P1) in Noordwijk.

Prins Bernhardstraat 72
2202 LR Noordwijk
Telefoon: +31 71 36 20 102
E-mail: parkeerservicenoordwijk@p1.nl

Voor een goed gebruik van het parkeersaldo is het nuttig te weten waar je vergunning niet geldig is.

Heb je een bezoekersparkeervergunning?

Deze is niet geldig in: Adelaert, Beyaert, Heemborghpromenade, Koningin Wilhelmina Boulevard, Langevelderslag, Lage Wurft, Noordzeestraat, Olieburg, Palaceplein, Schuitengat, Kloosterplein en Raadhuisstraat.

Heb je een inwonersparkeervergunning?

Deze is niet geldig in: Adelaert, Beyaert, Heemborghpromenade, Koningin Wilhelmina Boulevard, Langevelderslag, Lage Wurft, Noordzeestraat, Olieburg, Palaceplein en Schuitengat.

Heb je een gehandicaptenparkeervergunning?

Deze is geldig op elke ‘gewone’ parkeerplaats in een betaald parkeren gebied.

Heb je een bewonersvergunning?

Deze is niet geldig: in Adelaert, Beyaert, Heemborghpromenade, Koningin Wilhelmina Boulevard, Langevelderslag, Lage Wurft, Noordzeestraat, Olieburg, Palaceplein en Schuitengat.

Bij een laadpaal betaal je altijd voor het laden. Als de laadpaal in het betaald parkeren gebied staat, dan moet je een parkeervergunning hebben of je moet parkeergeld betalen (bij een parkeerautomaat of via mobiel parkeren).