Inwonersparkeervergunning

Met een inwonersparkeervergunning kunnen inwoners die buiten het betaald parkeren gebied wonen, gratis parkeren in het betaald parkeren gebied. Met ingang van 1 april 2024 is deze vergunning aangepast. De vergunning geeft voortaan recht op een tijdsaldo van 550 uur (33.000 minuten) per kalenderjaar. Je kunt er gebruik van maken als je op een parkeerplaats in een betaald parkeren gebied parkeert.

parkeerterrein met parkeerautomaat

Bij latere aanvraag

Elke maand dat de vergunning later wordt aangevraagd, nemen de kosten met 1/12 af. Het tijdsaldo neemt eveneens af met 1/12 (2.750 minuten). Als je op 1 april 2024 een inwonersparkeervergunning hebt, dan start je op 1 april met 412 uur en 30 minuten (24.750 minuten in totaal).

Looptijd vergunning

De vergunning is te gebruiken tot en met 31 december 2024, zolang er uren op staan. Als de uren op zijn, is de vergunning niet meer bruikbaar. Als je aan het eind van het jaar nog uren over hebt, dan komen die te vervallen.

Vergunning opzeggen voor einde looptijd

Als je de vergunning voor het einde van de looptijd opzegt, bijvoorbeeld omdat je gaat verhuizen, dan heb je alleen recht op teruggave als je nog een saldo van tenminste 275 uur op jouw vergunning hebt. Dit saldo wordt omgerekend naar geld en uitgekeerd.

BezoekersApp

Overzicht urensaldo

In de BezoekersApp kun je zien wat het originele urensaldo is en hoeveel daarvan inmiddels is verbruikt. Ook kun je de verbruikshistorie zien. Deze informatie kan ook telefonisch worden opgevraagd bij Parkeerservice Noordwijk (P1). Hoe werk je goed met het urensaldo? Bekijk het filmpje op youtube.com:

Vragen?

Heb je vragen? Neem contact op met Parkeerservice Noordwijk (P1).