Woo-verzoek indienen

De Wet openbaarheid van bestuur (Wob) is vervangen door de Wet open overheid (Woo). Naast het openbaar maken van informatie op verzoek, wordt de overheid verplicht veel informatie zelf actief openbaar te maken. Wil je informatie die nog niet openbaar is, graag openbaar gemaakt zien? Dan kan je een Woo-verzoek indienen. Volgens de Woo mag je de gemeente namelijk vragen om informatie over de uitoefening van de publieke taken door de gemeente.

Manieren van informatie geven

De gemeente kan de informatie op de volgende manieren geven:

  • Je krijgt een kopie.
  • Je mag het document bekijken.
  • Je krijgt een samenvatting van de inhoud.
  • Je krijgt informatie over de inhoud.

Voorwaarden Woo-verzoek

Jouw Woo-verzoek moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • Je geeft aan waarover je informatie wilt ontvangen.
  • De informatie moet bij de gemeente aanwezig zijn.
  • De informatie moet gaan over de uitoefening van de publieke taken door de gemeente.
  • De informatie is vastgelegd in een document of in een ander geheel van vastgelegde gegevens. Bijvoorbeeld in een schriftelijk document of op film, foto, tape of een computerbestand.

Woo-verzoek indienen

Je kan een Woo-verzoek mondeling, schriftelijk per brief of per mail via gemeente@noordwijk.nl bij de gemeente indienen. 

Afhandeltermijn, bezwaar en beroep Woo-verzoek

Je krijgt binnen 4 weken na ontvangst van jouw verzoek bericht van de gemeente. Deze periode kan nog een keer verlengd worden met 2 weken.

Besluit niet op tijd

Beslist de gemeente niet op tijd? Dan kan je bij de rechtbank beroep instellen.

Afwijzing

De gemeente kan jouw verzoek (gedeeltelijk) afwijzen om verschillende redenen. Deze redenen staan in de Woo. Bijvoorbeeld als het gaat om persoonsgegevens. Of omdat het gaat om gegevens die vertrouwelijk aan de gemeente zijn verstrekt. Je kan bezwaar maken als je het niet eens bent met de beslissing over jouw verzoek. Doe dit binnen 6 weken.