Terrasvergunning aanvragen

Je hebt een terrasvergunning nodig als je een terras wilt plaatsen bij een horecabedrijf. Het maakt daarbij niet uit of het gemeentegrond of eigen grond is.

Online een terrasvergunning aanvragen als natuurlijk persoon (DigiD)

Online een terrasvergunning aanvragen als organisatie (eHerkenning)

Omschrijving terras

Volgens de Algemene plaatselijke verordening Noordwijk 2021 (APV) is een terras een buiten de besloten ruimte van een horecabedrijf gelegen deel waar:

  • je sta- of zitgelegenheid biedt en;
  • je tegen vergoeding dranken schenkt of;
  • spijzen voor directe consumptie bereidt of verstrekt. 

Terrassenbeleid

De gemeente heeft in beleidsregels vastgelegd waar je een terras mag inrichten. In dit beleid staat aan welke voorwaarden en regels een terras moet voldoen. Bij het behandelen van een aanvraag voor een terrasvergunning kijken wij naar dit beleid. Ook kijken wij naar het geldende bestemmingsplan voor die locatie. En moet je de regels volgen die gelden volgens de Wet milieubeheer.

Wil je vaste schermen of vlonders plaatsen op jouw terras? Dan kan het zijn dat je daarvoor een aparte omgevingsvergunning voor het bouwen moet aanvragen.

Voor een terras op gemeentegrond betaal je precariobelasting.

Aanpak

Er komt nogal wat kijken bij het realiseren van een terras. Daarom adviseren wij jou om vooraf overleg te hebben met een medewerker van het team Vergunning, Toezicht en Handhaving (VTH). Bel hiervoor met ons Klantcontactcentrum via +31 71 36 60 000. Zij zullen jou dan doorverbinden. Daarna kan je een terrasvergunning aanvragen met de volgende online formulieren:

Kosten

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag van een terrasvergunning betaal je € 350,90. Deze kosten betaal je ook als de aanvraag wordt afgewezen.

Afhandeltermijn, bezwaar en beroep

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van jouw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen. Je kan bezwaar maken tegen de beslissing op jouw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Ben je het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.