Reclamemateriaal verspreiden

Je mag geen gedrukte of geschreven stukken, afbeeldingen of goederen onder publiek verspreiden. Of aanbieden, aanbevelen of bekend maken in sommige gebieden en wegen. Deze gebieden en wegen heeft het college van burgemeester en wethouders aangewezen. Het college van burgemeester en wethouders kan van het verbod ontheffing geven.

Aanvraagformulier ontheffing flyeren/samplen (pdf) downloaden

Verboden gebieden en wegen

De volgende gebieden en wegen zijn verboden om reclame te verspreiden:

 • het strand;
 • Rudolf Tappenbeckweg;
 • Palaceplein;
 • Koningin Wilhelmina Boulevard;
 • Koningin Astrid Boulevard;
 • Zeereep;
 • Vuurtorenplein;
 • De Grent;
 • het plein dat in de volksmond bekend staat als het “Gat van Palace”;
 • Hoofdstraat;
 • Bomstraat;
 • Jan Kroonsplein;
 • Kerkstraat;
 • De Keuvel;
 • Kloosterplein.

Geen folders achterlaten als afval

Je moet jezelf houden aan de volgende bepaling uit de Verordening afvalstoffenheffing Noordwijk 2024:

“Degene die in de openbare ruimte reclamebiljetten of ander promotiemateriaal onder het publiek verspreidt, is verplicht deze of de verpakking daarvan terstond op te ruimen. Of te laten opruimen. Indien deze in de omgeving van de plaats van uitreiking op de weg of een andere voor het publiek toegankelijke plaats door het publiek worden weggeworpen.”

Deze bepaling is altijd van toepassing, dus ook als er voor de activiteit geen APV-ontheffing nodig is.

Kosten

Voor het in behandeling nemen van een ontheffingsaanvraag betaal je € 140,30. Deze kosten betaal je ook als de aanvraag wordt afgewezen.

Afhandeltermijn, bezwaar en beroep

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van jouw (complete, ontvankelijke) aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen. Je kan binnen 6 weken bezwaar maken tegen de beslissing. Ben je het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.