Ontheffing sluitingstijden horeca

Er gelden verplichte sluitingstijden voor horecabedrijven. Deze staan in de Algemene plaatselijke verordening Noordwijk 2021 (APV). Daarbij is verschil tussen de openingstijden voor de bebouwde delen van het bedrijf. En voor de daarbij behorende terrassen. De burgemeester kan ontheffing geven van de normale sluitingstijden.

Kosten

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag van een ontheffing van de sluitingstijd betaal je € 87,15. Deze kosten betaal je ook als de aanvraag wordt afgewezen.

Afhandeltermijn, bezwaar en beroep

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van jouw (complete, ontvankelijke) aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen. Je kan binnen 6 weken bezwaar maken tegen de beslissing. Ben je het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.