Kerstboom op openbare plaats neerzetten

Wil je een kerstboom op een openbare plaats neerzetten? Dan moet je rekening houden met de geldende algemene regels of een vergunning aanvragen.

Algemene regels

De algemene regels voor het plaatsen van een kerstboom op een openbare plaats staan in het Algemeen aanwijzingsbesluit APV Noordwijk 2021. De belangrijkste regels zijn:

 • De kerstboom mag aanwezig zijn tussen 1 december tot en met 30 december.
 • De kerstboom moet in de buitenlucht staan.
 • De kerstboom mag niet hoger zijn dan 4 meter.
 • Het plaatsen van de kerstboom moet veilig kunnen plaatsvinden zonder noodzakelijke (tijdelijke) afsluiting van de weg. Als een veilige plaatsing niet mogelijk is zonder gedeeltelijke afsluiting van de weg, dan moet je een vergunning aanvragen.
 • Elke kerstboom moet je zo plaatsen, dat de boom niet kan omvallen en/of wegwaaien.
 • Een kerstboom mag je niet vastmaken aan gemeentelijk straatmeubilair. Zoals een lichtmast of verkeersbord.
 • Als je de boom vastzet met in de grond geslagen pinnen, mag je die pinnen niet dieper dan 0,50 m in de grond slaan.
 • Voor het plaatsen van de boom mag je niet graven in gemeentegrond.
 • Je mag op geen enkele manier schade maken aan eigendommen van andere organisaties of personen. Of aan eigendom van de gemeente.
 • Plaats je in of aan de boom objecten (zoals kerstballen)? Dan moet je dat op zo’n manier doen, dat die objecten er niet uit kunnen vallen of waaien.
 • Plaats je een kerstboom (voor een deel) op de stoep? Dan moet je op die stoep een vrije doorgang voor voetgangers van ten minste 1,80 m breed vrijgehouden.
 • Je mag geen in- en uitgangen van bedrijven, winkels, woningen en percelen van andere organisaties of personen blokkeren.
 • Je moet elke boom op zo’n manier plaatsen, dat er geen visuele hinder ontstaat. Hinder in een mate die redelijkerwijze als ontoelaatbaar moet worden geacht.
 • Als je in een kerstboom verlichting aanbrengt, moet die verlichting geschikt zijn voor buitengebruik. Ook eventuele verlengsnoeren en stekker/stopcontacten moeten geschikt zijn voor buitengebruik. Snoerhaspels moet je tijdens gebruik helemaal afrollen.
 • Een kerstboom moet in een zodanige staat verkeren, dat de boom geen brandgevaar vormt. Om dat vast te stellen kan je gebruik maken van de door de brandweer geadviseerde eenvoudige brandproef. Doet de brandweer of een andere met controle belaste organisatie zo een proef? Dan moet de eigenaar van de boom toestaan dat zij de bedoelde proef uitvoeren. Indien nodig moet de boom zijn of worden geïmpregneerd met een brandvertragend middel.
 • Als je een kerstboom op gemeentegrond plaatst, dan moet je dat (in verband met mogelijke precario-heffing) melden aan Belastingen Bollenstreek

Objectvergunning

Als je voldoet aan de algemene regels is geen vergunning nodig. Zijn de algemene regels te beperkend? Dan kan je er ook voor kiezen toch een objectvergunning aan te vragen. Aan die vergunning zullen dan maatwerkvoorschriften worden verbonden. Geef bij de aanvraag dan wel goed aan waarom je een vergunning aanvraagt. En niet uit de voeten kunt met de algemene regels.

Aanvraagformulier Objectvergunning (pdf) downloaden

Kosten

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag van een objectvergunning betaal je € 140,30. Deze kosten betaal je ook als de aanvraag wordt afgewezen. 

Afhandeltermijn, bezwaar en beroep

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van jouw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.Je kan bezwaar maken tegen de beslissing op jouw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Ben je het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.