Feestverlichting plaatsen

Wil je feestverlichting ophangen op straat of in de bomen? Bijvoorbeeld rond Kerstmis of op Koningsdag? Of wil je verlichting gebruiken als reclame voor jouw winkel? Vraag dan een vergunning aan bij de gemeente. 

Aanpak

Zo vraag je een vergunning voor het plaatsen van feestverlichting op of boven de straat aan:

  • Je neemt contact op met de gemeente.
  • Je geeft in ieder geval door:
    • wat voor bedrijf of instelling je hebt;
    • door welk bedrijf je de verlichting wilt laten ophangen;
    • waar en wanneer je de verlichting wilt ophangen;
    • voor hoelang je de verlichting wilt laten hangen.

Aan een vergunning kunnen voorwaarden en voorschriften worden verbonden.

Kosten

Voor het in behandeling nemen van een vergunningssaanvraag betaal je € 67,30. Deze kosten betaal je ook als de aanvraag wordt afgewezen.

Afhandeltermijn, bezwaar en beroep

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst op jouw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen. Je kan bezwaar maken tegen de beslissing op jouw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Ben je het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.