Klacht over de gemeente indienen

Ben je niet goed behandeld door een medewerker van de gemeente? Dan kan je een klacht indienen bij de gemeente.

Online een klacht indienen als natuurlijk persoon (DigiD)

Online een klacht indienen als organisatie (eHerkenning)

Heb je geen DigiD of eHerkenning? Vul dan het online formulier in waarmee je een klacht kan indienen zonder DigiD of eHerkenning. 

Let op

Je kan geen klacht indienen over een besluit van de gemeente Noordwijk. Dit doe je met een bezwaarschrift.

Afhandeling

Jouw klacht wordt voor advies voorgelegd aan een externe commissie bezwaar- en klaagschriften. Het is mogelijk jouw klacht mondeling toe te lichten. Daarna krijg je van de gemeente schriftelijk bericht van de uitspraak over jouw klacht.

Niet eens met beslissing op jouw klacht?

Ben je het niet met de beslissing van de gemeente over jouw klacht? Dan kan je hierover een klacht indienen bij de Nationale Ombudsman.