Schade melden

Verzoek tot schadevergoeding

Vind je, dat je schade hebt geleden als gevolg van gemeentelijk handelen? Dan kan je de gemeente aansprakelijk stellen. Als blijkt dat de gemeente verantwoordelijk is voor de gevolgen, dan ontvang je een vergoeding.

Online schade melden als natuurlijk persoon (DigiD)

Online schade melden als bedrijf (eHerkenning)

Wanneer wordt schade vergoed?

Je hebt recht op vergoeding wanneer er sprake is van:

 • Slecht onderhoud aan gemeentelijke gebouwen, wegen, pleinen of openbaar groen en riolering op openbaar terrein.
 • Werkzaamheden aan de riolering of weg, uitgevoerd in opdracht van de gemeente.

Jouw schade wordt niet vergoed als

 • Je waarschuwingen of andere maatregelen van de gemeente genegeerd hebt.
 • De gemeente nog niet wist van de schadeveroorzakende situatie (deze schadeveroorzakende situatie is kort ervoor ontstaan).
 • De gemeente pas kort wist van de schadeveroorzakende situatie en nog geen passende maatregelen kon nemen, zoals het waarschuwen van de weggebruikers.

Wat stuur je mee?

Bij het aansprakelijk stellen van de gemeente Noordwijk stuur je mee:

 • omschrijving van de gebeurtenis;
 • datum, tijdstip en exacte locatie waar het gebeurde;
 • een bewijs van de opgelopen schade, zoals een rekening of offerte voor herstel van de reparatie;
 • eventueel een getuigenverklaring met naam en contactgegevens;
 • foto’s van de situatie en van de schade;
 • een verklaring van het voorval, bijvoorbeeld een proces-verbaal van de politie bij een verkeersongeluk;
 • jouw naam en adres;
 • jouw telefoonnummer waar je overdag te bereiken bent;
 • jouw e-mailadres;
 • jouw IBAN-nummer.

Afhandeling

Je krijgt altijd een bericht van ontvangst van jouw schademelding. Wij doen ons best om jouw verzoek zo snel mogelijk af te handelen. Soms sturen wij jouw aansprakelijkstelling door naar de verzekeraar van de gemeente. In dat geval is er meer tijd nodig en ontvang je bericht van ons.

Schriftelijk indienen

Heb je geen DigiD? Schriftelijk jouw verzoek indienen kan ook. Stuur ons een brief met alle informatie (zie hierboven bij ‘wat stuur je mee’ ) naar de gemeente Noordwijk, Postbus 298 2200 AG Noordwijk. Meld dat het om een schadevergoeding gaat.

Je kan ook per telefoon contact opnemen. Bel hiervoor met ons Klantcontactcentrum via +31 71 36 60 000. Zij verbinden jou dan door.

Bijzonderheden

 • Je kan niet in bezwaar gaan. Als je het niet eens bent met de beslissing van de gemeente, dan kan je de zaak voor de burgerlijke rechter brengen.
 • Schade melden als vrijwilliger: kijk voor meer informatie op onze pagina Schade melden als vrijwilliger