Schade melden als school

De gemeente Noordwijk heeft een verzekering afgesloten voor opstal en inboedel voor schoolgebouwen. Het schoolbestuur of de schooldirectie moet elke schade direct aangeven bij de politie. En melden bij de gemeente Noordwijk. Na overleg en overeenstemming met de gemeente Noordwijk en de verzekeraar, mag je de schade herstellen. 

Formulier schademelding onderwijshuisvesting (pdf) downloaden

Aanpak

Schade melden

Het schoolbestuur of de schooldirectie moet elke schade direct aangeven bij de politie. En melden bij de gemeente Noordwijk per e-mail.

Schadevergoeding

Om in aanmerking te komen voor schadevergoeding kan je het formulier schademelding onderwijshuisvesting (pdf) downloaden. Stuur dit formulier ingevuld naar de gemeente. Samen met het proces-verbaal, de rekening van de gerepareerde schade en akkoordverklaring van de directeur van de school. Deze stukken moet je binnen 10 weken na de schademelding indienen. Wij nemen alleen schades in behandeling die je hebt gemeld bij de politie.