Subsidie aanvragen

Let op: ga voor subsidieaanvragen voor duurzaamheid naar onze pagina Duurzaamheidssubsidie en duurzaamheidslening, voor subsidieaanvragen voor een groen dak naar onze pagina Subsidie voor een groen dak en voor subsidieaanvragen voor monumenten naar onze pagina subsidie of tegemoetkoming kosten voor een monument aanvragen.

Organisaties, stichtingen en verenigingen kunnen bij de gemeente subsidie aanvragen. Een subsidie is een (tijdelijke) bijdrage van de gemeente aan activiteiten. Bijvoorbeeld activiteiten op het gebied van jeugd, welzijn, toerisme, sport of kunst en cultuur. Het zijn activiteiten die bijdragen aan het gemeentelijk beleid en die je zonder een subsidie niet kan uitvoeren.

Online subsidie aanvragen als organisatie (eHerkenning)

Online subsidie aanvragen als natuurlijk persoon (DigiD)

 2 soorten subsidies

Incidentele subsidie

Subsidie voor bijzondere projecten of activiteiten die eenmalig kunnen zijn. Maar nooit meer dan 3 opeenvolgende jaren mogen duren. Bijvoorbeeld evenementen, projecten of jubilea. Een eenmalige subsidie moet je uiterlijk 13 weken voor de activiteit aanvragen.

Structurele subsidie

Alle andere subsidies. Sommige organisaties zijn voor hun voortbestaan bijna helemaal afhankelijk van gemeentelijke subsidie en willen voor meer jaren zekerheid. Hiervoor biedt de Algemene Subsidieverordening gemeente Noordwijk 2021 ruimte. Het gaat hier om een subsidie die door het college verstrekt wordt voor langer dan 3 achtereenvolgende jaren. Deze subsidie vraag je aan voor 1 juni, voorafgaand aan het jaar waarvoor je de aanvraag doet.

Verantwoording subsidies

Meestal is de gegeven subsidie een voorschot. Het kan zijn dat de gemeente jou ter verantwoording om een inhoudelijk en financieel verslag vraagt. Je laat hiermee zien hoe je de subsidie hebt besteed. Met deze informatie stelt de gemeente de gegeven subsidie vast. Het kan zijn dat je een gedeelte van de subsidie moet terugbetalen, omdat je de subsidie niet volgens afspraak of niet volledig hebt uitgegeven.

Voorwaarden

De algemene regels over het geven van subsidies staan in de Algemene Subsidieverordening gemeente Noordwijk 2021. Specifieke regels voor ieder beleidsterrein, bijvoorbeeld sport en cultuur, staan in de subsidiebeleidsregels. Al deze documenten vind je onder ‘Wetten’.

Aanpak

Je vraagt de subsidie aan met een online formulier:

Houd hierbij rekening met de volgende zaken:

  • Verenigingen, stichtingen en andere organisaties moeten inloggen met eHerkenning en niet met DigiD. Inloggen met DigiD is alleen voor natuurlijke personen.
  • Voor het online aanvragen van producten en diensten van de gemeente Noordwijk is een e-herkenningsmiddel EH2+ nodig.
  • Vraag je voor het eerst eHerkenning aan? Dan moet je bij het aanvragen een dienst aangeven waarvoor je eHerkenning wilt gebruiken. Zoek op ‘Noordwijk’ (niet gemeente Noordwijk). En kies voor de dienst ‘Dienstverlener Noordwijk alle diensten’.
  • Vraag je voor het eerst subsidie aan bij de gemeente? Dan vragen wij jou ook om het volgende mee te sturen met de aanvraag:
    • een afschrift van uw oprichtingsakte (of statuten) en;
    • de laatste jaarrekening.
Kosten

Aan het aanvragen van eHerkenning zijn kosten verbonden. Deze kosten kan je voor dit jaar via de subsidieaanvraag weer terug krijgen. Neem deze kosten op in jouw begroting.