Campagne voeren voor de verkiezingen

Verkiezingsborden

Op verschillende plekken in de gemeente Noordwijk worden in de aanloop naar de verkiezingen voorgedrukte verkiezingsborden van het model Trotter geplaatst. Politieke partijen kunnen dus geen verkiezingsposters plakken.

Aanleveren bestanden

Leverancier Image Building benadert de deelnemende partijen direct voor het aanleveren van de benodigde bestanden. Het centraal stembureau voor de betreffende verkiezing geeft de contactgegevens van de politieke partijen door aan de leverancier. Vragen over de aanleverspecificaties kan je per e-mail stellen via verkiezingen@imagebuilding.com.

Periode

De borden worden ongeveer 3 weken voor de verkiezingen geplaatst en na de verkiezingen direct weggehaald.

Driehoeksborden en abri’s

De gemeente heeft geen plek voor politieke partijen gereserveerd op driehoeksborden of abri’s. Je kan hiervoor contact opnemen met commerciële aanbieders.

Ontheffing voor flyeren

In een aantal gebieden in de gemeente Noordwijk is het niet toegestaan te flyeren. Kijk voor meer informatie op onze pagina Reclamemateriaal verspreiden.

Aan politieke partijen is een ontheffing van het verbod op het verspreiden van geschreven of gedrukte stukken in de gemeente Noordwijk verleend in de periode van 16 oktober 2023 tot en met 21 november 2023. Hierbij gelden de volgende voorschriften:

  1. Bij het verspreiden van folders of andere materialen mag op geen enkele wijze pressie worden uitgevoerd op het publiek om de aangeboden voorwerpen in ontvangst te nemen. Het uitdelen moet op een niet opdringerige wijze worden gedaan.
  2. Tijdens het flyeren mag geen gebruik worden gemaakt van versterkt geluid en/of muziek.
  3. Binnen een straal van 100 m vanaf het punt waar de folders of andere voorwerpen worden uitgedeeld moeten zowel tijdens als direct na afloop van het uitdelen, de op het publieke terrein rondslingerende en door of namens de ontheffingshouder uitgedeelde voorwerpen worden opgeruimd.
  4. Na afloop van de uitdeelactie moet overblijvend materiaal worden meegenomen. Dat materiaal mag niet worden gedumpt in gemeentelijke, openbare afvalinzamelingsvoorzieningen.
  5. Op maandag tot en met zaterdag mag er worden geflyerd tussen 8:00 – 21:00 uur.
  6. Op zondag mag er niet worden geflyerd.
  7. Tijdens het flyeren mag geen overlast worden bezorgd aan derden en moeten eventuele aanwijzingen van de politie en/of toezichthoudende ambtenaren stipt worden opgevolgd.

Huis aan huis verspreiding folders

De verspreiding van folders voor de verkiezingen mogen ook per post worden aangeboden. Echter wijzen wij de partijen erop, dat brievenbussen met een NEE-NEE sticker niet mogen worden gebruikt voor ongeadresseerde folders.

Standplaatsen

Zonder vergunning van het college is het innemen van een standplaats verboden (het van een vaste plaats op een openbare en in de openlucht gelegen plaats te koop aanbieden, verkopen of afleveren van goederen dan wel diensten, gebruikmakend van fysieke middelen, zoals een kraam, een wagen of een tafel). Kijk voor meer informatie of het aanvragen van een vergunning op onze pagina Standplaatsvergunning aanvragen.

Wetten