Standplaatsvergunning aanvragen

Wil je in de gemeente Noordwijk goederen of etenswaren verkopen met een kraam of wagen? Dan heb je een standplaatsvergunning nodig. Deze vergunning is nodig voor het innemen van een standplaats op of aan de (openbare) weg. Of op een plaats in de open lucht die voor het publiek toegankelijk is.

Online standplaatsvergunning aanvragen als natuurlijk persoon (DigiD)

Online standplaatsvergunning aanvragen als bedrijf (eHerkenning)

Let op

Er is een beperkt aantal standplaatsen beschikbaar! Het is verstandig om eerst (telefonisch) contact op te nemen. Bel hiervoor met ons Klantcontactcentrum via +31 71 36 60 000. Zij zullen je dan doorverbinden met een medewerker van het team Vergunning, toezicht en handhaving (VTH).

Verboden zonder vergunning

Je mag niet zonder vergunning op of langs publiek terrein of op openbaar water in de openlucht:

  • Met een voertuig, kraam, tafel of ander middel een standplaats innemen of hebben. Om in de uitoefening van de handel goederen te koop aan te bieden of diensten aan te bieden.
  • Goederen uitstallen of uitgestald te hebben. Om deze te koop aan te bieden, te verkopen of te verstrekken aan publiek.

Er is verschil tussen vaste standplaatsen en incidentele standplaatsen.

Voorwaarden standplaatsvergunning

Aan een standplaatsvergunning zijn voorschriften verbonden. Het gaat daarbij om maatwerk. Dus wil je weten welke voorschriften er in een specifiek geval aan de vergunning verbonden zijn? Dan is het aan te raden contact op te nemen met de gemeente.

Kosten

Wat zijn de kosten voor het in behandeling nemen van een aanvraag?

Aanvraag Prijs 2024
Incidentele standplaatsvergunning € 140,30
Vaste standplaats € 350,90

Als je voor de standplaats gebruik maakt van gemeentegrond moet je precariobelasting betalen.

Afhandeltermijn, bezwaar en beroep

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van jouw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen. Je kan bezwaar maken tegen de beslissing op jouw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Ben je het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.