Herbegraven of alsnog cremeren

Wil je een begraven overledene herbegraven naar een andere plek of begraafplaats? Of wil je de begraven overledene toch nog cremeren? Dan moet jij of de begrafenisondernemer een vergunning voor herbegraven aanvragen bij de gemeente. Wil je de overledene cremeren binnen 1 jaar nadat de overledene is begraven? Dan heb je ook nog toestemming nodig van de officier van justitie. 

Bel met ons Klantcontactcentrum

Voorwaarden

Opgraven kan worden toegestaan als je een aanvraag voor een vergunning voor herbegraven bij de burgemeester aanvraagt:

  • binnen 2 maanden na de begrafenis of;
  • minstens 10 jaar na de begrafenis.

Aanpak

De begrafenisondernemer kan de vergunning voor herbegraven voor jou aanvragen. Je kan het ook zelf doen. Bel hiervoor met ons Klantcontactcentrum via +31 71 36 60 000. De ambtenaar van de burgerlijke stand zal daarna met jou bespreken hoe je de vergunning kan aanvragen.