Raadsperiode 2022 – 2026

Dagelijks bestuur

Het college van burgemeester en wethouders is het dagelijks bestuur van de gemeente Noordwijk. Het college heeft oog voor de onzekere tijden waarin de Noordwijkse samenleving zich bevindt en is zich ervan bewust dat alleen door met elkaar in gesprek te zijn en te blijven we de koers kunnen bepalen. 

Collegewerkprogramma

In het collegewerkprogramma ‘Recht zo die gaat’ staan de afspraken die het college heeft gemaakt met de ambtelijke organisatie om de ambities uit het coalitieakkoord 2022 – 2026 te realiseren. De basis voor dit werkprogramma is het coalitieakkoord 2022 – 2026 met dezelfde naam. En met de ondertitel ‘De inwoner als loods van het gemeentebestuur’. Het college geeft hiermee aan koers te houden. Koers op zaken die in de 1e jaren na de fusie zijn ingezet en goed werken of doorontwikkeling verdienen. Toekomstgericht en gefocust. Het college en de organisatie hebben de vertaling gemaakt van het akkoord in concrete en realistische afspraken.