Raadsperiode 2022 – 2026

Dagelijks bestuur

Het college van burgemeester en wethouders is het dagelijks bestuur van de gemeente Noordwijk. Het college heeft oog voor de onzekere tijden waarin de Noordwijkse samenleving zich bevindt en is zich ervan bewust dat alleen door met elkaar in gesprek te zijn en te blijven we de koers kunnen bepalen. 

Uitvoeringsagenda

In het de uitvoeringsagenda staan de afspraken die het college heeft gemaakt met de ambtelijke organisatie om de ambities uit de raadsagenda te realiseren. De basis voor de uitvoeringsagenda is de raadsagenda, de perspectiefnota 2024, de begroting 2024 en het collegewerkprogramma 2022-2026.