Strategische plankaart laadpalen

20 maart 2023, 14:31
Strategische plankaart laadpalen

De gemeente Noordwijk werkt aan het stimuleren van openbare elektrische laadinfrastructuur. Dat vergt plannen en voorbereiden. Zo is er een plankaart opgesteld met mogelijke toekomstige strategische locaties voor laadpalen in Noordwijk, Noordwijkerhout en De Zilk, de digitale strategische plankaart.

Mogelijke locaties openbare laadpalen

Op de digitale strategische plankaart zijn de mogelijke locaties van openbare laadpalen weergegeven. Ook kun je de mogelijke locaties van openbare laadpalen bekijken en eventueel reageren op een specifieke locatie. Dan kan tot en met 14 april 2023. 

Strategische plaatsing

De ontwikkeling naar een samenleving waarin meer en meer auto’s op stroom rijden is ingezet. Ook in Noordwijk, Noordwijkerhout en De Zilk neemt het aantal elektrische voertuigen toe. De gemeente Noordwijk wil zorgen dat alle huidige en toekomstige gebruikers hun elektrische voertuigen in de buurt kunnen opladen. 

Daarom zet de gemeente ook in op strategische plaatsing van openbare elektrische laadinfrastructuur. Bij strategische plaatsing kunnen aan de hand van behoeftebepalingen en prognosekaarten locaties voor elektrische laadpalen worden aangewezen. Hiervoor wordt een strategische plankaart opgesteld. 

De gemeente Noordwijk wil inwoners graag informeren over deze plankaart. Op de strategische plankaart staan alle mogelijke toekomstige locaties voor laadpalen in Noordwijk, Noordwijkerhout en De Zilk. Bestaande laadpalen zijn ook op de strategische plankaart weergegeven. 

Op basis van prognoses

Deze kaart is eerst in samenwerking met Holland Rijnland opgesteld door RoyalHaskoning DHV. Hierbij zijn prognoses gebruikt aan de hand van laadbehoefte van bewoners, forenzen en bezoekers van bijvoorbeeld winkelcentra, bedrijventerreinen en sportaccommodaties. 

Door middel van deze strategische plankaart is het voor iedereen duidelijk waar laadpalen kunnen komen. Als een locatie voor een openbare elektrische laadpaal op de strategische plankaart staat, betekent dit niet direct dat een laadpaal ook wordt geplaatst. Voordat dit gebeurt, moeten de locaties worden uitgevraagd bij de aangesloten marktpartijen en zal een verkeersbesluit worden genomen.

Voordelen

Elektrisch rijden leidt tot schonere en stillere mobiliteit en is een duurzamer alternatief voor het rijden op fossiele brandstoffen. Bovendien draagt elektrisch rijden bij aan een schonere leefomgeving in Noordwijk, Noordwijkerhout en De Zilk.

Door middel van strategische plaatsing van openbare elektrische laadinfrastructuur kunnen gerichter laadpalen en laadpleinen worden gerealiseerd. Daarnaast kunnen op deze manier laadmogelijkheden bij toeristische locaties en nieuwbouwontwikkelingen mogelijk worden gemaakt.

Reageren kan tot en met 14 april 2023

De gemeente Noordwijk is benieuwd naar jouw mening. Deze informatie wordt meegenomen richting een definitieve strategische plankaart. Heb je opmerkingen over een van de mogelijk toekomstige locaties voor laadpalen? Geef deze dan aan tot en met 14 april 2023 na het bekijken van de plankaart.