Raadscolumn Suzanne van Teijlingen (MetLEF): Treurige stilte: een kritische blik op gemeentelijke communicatie

19 maart 2024, 10:11
De fractie MetLEF: Toon van Tol, Suzanne van Teijlingen, Geerdina Meijer en Geerten Geerts

In deze column wil ik graag stilstaan bij een recente gebeurtenis rondom de Schippersvaartweg. Omwonenden en belanghebbenden hebben maar liefst 63 dagen moeten wachten op directe communicatie en informatie over de huisvesting van ontheemden op deze locatie.

Verbroken stilte

63 dagen radiostilte. Pas na deze lange periode van stilte besloot de gemeente een briefje te sturen naar de bewoners aan de Schippersvaartweg. Dit gebrek aan communicatie is meer dan treurig. Het toont niet alleen een gebrek aan respect voor de inwoners en belanghebbenden, maar ook een gebrek aan betrokkenheid bij besluitvormingsprocessen die hun leven beïnvloeden.

Op 28 november 2022 werd een raadsbesluit genomen over de huisvesting van Oekraïense ontheemden. Hoewel de Schippersvaartweg als voorgestelde locatie werd geschrapt, bleef deze niet volledig uitgesloten. Dit gaf hoop aan sommige inwoners, die hoopten op een eerlijke en transparante afweging van alle belangen.

Helaas bleek deze hoop vergeefs. De belofte van betrokkenheid bleek hol te zijn toen de gemeente pas op 31 januari de stilte doorbrak met een simpel briefje, zonder persoonlijk gesprek en zonder enige empathie voor de zorgen en frustraties van de betrokkenen. Dit is niet acceptabel.

Een roep om verandering

Als fractie hebben we vragen gesteld en antwoorden ontvangen die eerder ontwijkend dan verhelderend waren. Daarom hebben we besloten een motie van treurnis in te dienen. Niet als een symbolische daad, maar als een roep om verandering. Want waar blijft de betrokkenheid als het college alleen maar doet waar het zelf zin in heeft?

Herstel van vertrouwen

Het gaat niet alleen om de Schippersvaartweg, maar ook om andere dossiers waarbij respect, betrokkenheid en verantwoording ontbreken. Het gaat om het herstel van vertrouwen en het waarborgen van de belangen van al onze inwoners.

Hoewel de stemming van de motie al heeft plaatsgevonden op het moment van plaatsing van deze column, blijven we toch hopen dat onze motie van treurnis een krachtig signaal afgeeft. Het is van cruciaal belang dat de gemeente beseft dat het essentieel is om sneller te reageren en actieve terugkoppeling te geven aan haar inwoners.
Laten we samen streven naar een gemeente die niet alleen beter terugkoppelt, maar ook sneller communiceert, en betrokkenheid en respect toont voor al haar inwoners.