Raadscolumn Richard Brouwer (NZLokaal): De Schelft!

3 oktober 2023, 11:50

Afgelopen raadsvergadering heeft de gemeenteraad bij meerderheid gekozen om alleen een zwembad te bouwen, zonder hal. Nu de complete De Schelft niet gebouwd gaat worden gaan we een heel stuk inleveren op de gezelligheid met name rond de carnaval. De tijdelijke De Schelft zal op den duur ook verdwijnen.

In een sporthal kunnen er veel verschillende activiteiten georganiseerd worden. Wat mij verbaast is hoe er gekeken wordt naar voorzieningen die noodzakelijk zijn, voor onder andere sport, spel en het verenigingsleven in Noordwijkerhout. Kijk naar de afgelopen Oranjefeesten, hoe gezellig was het in Noordwijkerhout!

Om duidelijk te maken, hoe belangrijk het is om te investeren in je inwoners, laat ik u het volgende weten. Als je € 1,50 investeert in sport, recreatie en verenigingen levert dat € 2,30 op aan mindering op kosten in de zorg. Dus al die miljoenen die een maatschappelijke voorziening als De Schelft kost, worden dubbel en dwars terugverdiend. Als je 1,5 miljoen investeert, wordt dat 2,3 miljoen minder aan zorgkosten! Dat moet je toch aan het denken zetten?

Terug naar De Schelft: voor Noordwijkerhout is het geen goede zaak dat die niet gebouwd wordt, de Noordwijkerhouters verliezen hiermee een heel belangrijke voorziening. Zoals de burgemeester het uitdrukte direct na de brand: het kloppend hart is uit Noordwijkerhout weggerukt.

Wij van NZLokaal, zullen er alles aan doen om toch een Schelft te bouwen. We gaan ervoor om voor deze periode dat voor elkaar te krijgen. Mocht dit niet lukken in deze raadsperiode, dan in de volgende periode. Want in maart 2026 gaan we naar de stembus en ga ik ervan uit dat alle Noordwijkerhouters op NZLokaal stemmen!