Raadscolumn Jaap de Moor (Lijst de Moor): De karavaan

24 april 2023, 14:18

Er vinden in de raad en commissies vaak levendige discussies en debatten plaats over grote of kleine onderwerpen, waarna men weer overgaat ’tot de orde van de dag’. De grote lijnen, zoals vastgelegd in ons coalitieakkoord, vormen daarbij richtsnoer voor de komende periode tot 2026.

De honden blaffen, de karavaan trekt verder

Als Lijst de Moor zijn wij gedoogpartner, steunen het akkoord en volgen daarbij een ‘ja, mits’-beleid. Met in gedachten dat we leven in een mooie en fijne woonomgeving. We kunnen iedere dag genieten van het open buitengebied, timmeren flink aan de weg binnen de woningbouwopgaven en het voorzieningenniveau. Als raad bewaken we de grote lijnen, het college en de ambtenaren zorgen voor de uitwerking.

Onze woningbouw

Er wordt veel gebouwd en we volgen daarbij onze Woonvisie: 30% sociaal, 40% middelduur en 30% duur. Best ambitieus, wanneer je bedenkt dat een ontwikkelaar eigenlijk alleen maar rendement kan maken binnen de 30% duur. Er komen mooie nieuwe woonwijken tot stand, zoals bijvoorbeeld het ‘Landgoed in den Houte’ (de Bavo-wijk). Deze wijk krijgt steeds meer vorm en voldoet aan de verwachtingen. Zo wordt veel aandacht besteed aan onze cultuurhistorie door restauratie van de Engelse Tuin, de Franse Tuin, het Pesthuis, het Kerkhof en het Hoofdgebouw. Ook hebben we te maken met een projectontwikkelaar, die in goede harmonie met de ambtelijke ondersteuning geordend en netjes werkt.

Het buitengebied

Om de streek mooi en leefbaar te houden, is het belangrijk dat de Bollenstreek ‘open’ blijft: verrommeling wordt tegengegaan en we zijn terughoudend in het toestaan van nieuwe grote woonblokken in het open buitengebied. De streek moet levensvatbaar en aantrekkelijk blijven voor de inwoners, de toeristen en de kwekers, die er hun boterham verdienen. Soms tegenstrijdige belangen, bijvoorbeeld wanneer het gaat om het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen.

Onze huisdieren

Onze paarden, honden, katten of nog andere huisdieren hebben wel belangen, maar (uiteraard) geen stemrecht. Als volwassen stemmers binnen de raad hebben wij wél een zorgplicht ten aanzien van het welzijn van deze dieren. Of het nu gaat om de paardenweitjes, de afschaffing van de hondenbelasting of onze motie ter ondersteuning van de dierenambulance.

Wij zijn benieuwd naar uw mening! U kunt via een persoonlijk bericht contact opnemen.