Raadscolumn Ivar Krüse (Partij voor de Inwoners): Blijf de starter ondersteunen

11 december 2023, 13:11

Soms blijf ik mij verbazen over het feit dat het wel zo’n 8 jaar kan duren voordat een permanente woning uiteindelijk wordt opgeleverd. Dit zit hem niet in de bouw, maar in de ellendig lange procedures. Die procedures kunnen wij als raad helaas niet aanpassen. Wel kunnen we kijken naar woonvormen die deze lange procedures kunnen omzeilen.

Een welbekend voorbeeld zijn tijdelijke woningen of wellicht beter bekend als flexwoningen. Deze woningen kunnen in theorie al binnen anderhalf jaar opgeleverd worden. De gemeente heeft de intentie om op diverse locaties flexwoningen te realiseren voor onder andere starters. De afgelopen periode ben ik met diverse woningcorporaties en bedrijven in gesprek gegaan hierover. Omdat de woningen tijdelijk zijn, geven sommige corporaties aan dat het lastig is om de kosten dicht te rekenen.

Stimuleringsregeling

Hierop aanhakend heeft de landelijke overheid een subsidiepot van 300 miljoen in het leven geroepen om de bouw van flexwoningen te bevorderen, ‘de Stimuleringsregeling’. Gezien het bovengenoemde kan deze subsidie dan ook dat extra steuntje in de rug bieden.

Om deze reden heb ik een voorstel ingediend waarin het college wordt opgeroepen om een plan bij de landelijke overheid in te dienen om een deel van deze pot te bemachtigen. Met succes, want het voorstel werd breed ondersteund. Nu dus gauw een plan indienen en doorpakken om naast permanente woningen die broodnodige flexwoningen te realiseren.

Startersleningen

Zoals je wellicht hebt gelezen is het budgetplafond voor het verstrekken van de gemeentelijke starterleningen bereikt. Gezien de aanhoudende woningnood en dure huizenprijzen zullen onze starters nog langdurig grote baat hebben bij de starterslening. Ik ben van mening dat wij als raad zo snel mogelijk een aanvullend budget moeten goedkeuren.

Anticiperen

Ook zal de gemeente in het vervolg vroegtijdig moeten anticiperen als zij ziet dat het budgetplafond bijna is bereikt. De raad moet op tijd om een aanvullend budget gevraagd worden zodat er ongehinderd startersleningen verstrekt kunnen blijven worden.

Dit is belangrijk omdat er helaas een situatie is ontstaan waarbij de hoopvolle starter bij de aankoop van een woning toch van een koude kermis thuiskwam door de onverwachte tijdelijke stop. Zonde en onnodig! Laten we dit in de toekomst beter doen.