Raadscolumn Hans Knapp (VVD): Terugblik op de fusie

20 november 2023, 11:59

Binnenkort is het eerste lustrum van de fusie tussen Noordwijk en Noordwijkerhout een feit. Dat is een goed moment om vanuit mijn optiek als insider te bezien of we er in geslaagd zijn om de vooraf gestelde doelen te halen.

Die zorgvuldig overwogen doelen waren onder meer: het bereiken van gelijkwaardigheid tussen de kernen; het integreren van de uiteenlopende culturen en het tegengaan dan wel het voorkomen van het wij-zij denken.

Om de gelijkwaardigheid te verankeren werd afgesproken dat de samenstelling van de gemeenteraad en B&W voor de helft afkomstig zou zijn uit de beide oude gemeenten. Dat is ook zo gerealiseerd. Al vrij snel echter ruimden in de eerste raadsperiode de beide Noordwijkerhoutse wethouders het veld en werden zij vervangen door uit de kern Noordwijk afkomstige wethouders.

Het gemeentebestuur van onze gemeente is tot vandaag de dag volledig samengesteld uit Noordwijkse functionarissen of ze wonen in de kern Noordwijk. Dit heeft tot gevolg dat inwoners van Noordwijkerhout en De Zilk geen gelijkwaardigheid ervaren en een voedingsbodem is ontstaan voor een versterkt wij-zij denken.

Ook van de integratie van de verschillende culturen is niets tot weinig terecht gekomen. De Noordwijkerhoutse bestuurscultuur is open, transparant, recht door zee, niet schuwen om elkaar flink de maat te nemen, maar altijd gericht op het in stand houden van goede persoonlijke verhoudingen.
Kort door de bocht: de Noordwijkse bestuurscultuur is daar het tegendeel van. ‘Anders zeggen dan doen’, niet transparant, spelletjes spelen.

Een voorbeeld van ‘anders zeggen dan doen’ is het stemgedrag over het voortbestaan van De Schelft van de politieke nazaten van de legendarische Noordwijkerhoutse oud-wethouder wijlen Cor van der Klaauw, destijds de drijvende kracht achter de realisatie van ons ontmoetingscentrum De Schelft. Betrokken collega’s hadden zich voorafgaand aan de stemming over het amendement om De Schelft als ontmoetingscentrum te herbouwen met grote regelmaat in officiële vergaderingen uitgesproken om voor te stemmen, maar deden het tegendeel zonder dat zij aangaven waarom ze anders stemden.

Kortom: er moet nog een hoop gebeuren om de fusie tot een succes te maken. Daarvoor blijf ik mij inzetten, zolang mijn inspanningen maar niet vergeleken kunnen worden met de mythologische figuur Sisyphus.