Raadscolumn Gerard van der Klugt (NZLokaal): Raadsagenda…

13 november 2023, 15:46

Na de val van de coalitie is tijdens de zomervakantie onderzocht of er een nieuwe coalitie kon worden gevormd. Door te afwijkende standpunten tussen verschillende Noordwijkse politieke partijen bleek dat uiteindelijk niet haalbaar.

Daarom is vervolgens ingezet op het schrijven van een Raadsagenda waarbij de partijen hun eigen inbreng konden geven waarop voor de rest van de periode de focus gelegd moet worden.

Wij vinden het goed dat we niet langer denken in termen van coalitie en oppositie, en dat elke partij en elk raadslid nu de vrijheid heeft om eigen keuzes te maken.

Wij zijn ook blij met de focuspunten die NZLokaal heeft kunnen inbrengen in de Raadsagenda. Bijvoorbeeld: de mogelijkheden voor het toewijzen van woningen aan eigen inwoners, het meer letten op kwaliteit bij de volgende aanbesteding van het leerlingenvervoer, meer aandacht bij het onderhoud en beheer bij nieuwe aanplant van groen, de aandacht voor beweegtuinen en mogelijkheden om laagdrempelig en goedkoop te kunnen sporten in de buurt. Wij hebben gemerkt dat onze wensen serieus zijn meegenomen en opgenomen in de Raadsagenda.

We hebben ook in onze fractie en breder in de partij geworsteld met een actiepunt rondom De Schelft. Het zal u niet verbazen dat dit voor NZLokaal een heel belangrijk punt is.
Er staat nu in de Raadsagenda ‘dat wij deze periode starten met de bouw van het zwembad van de nieuwe Schelft. En dat we daarbij rekening houden met de bouw van een hal in de toekomst.’ Ook staat erindat we blijven zoeken naar financiële middelen om de hal zo snel mogelijk te bouwen en dat het college uiterlijk in de aanloop naar de vaststelling van de begroting 2026 financiële opties in beeld zal brengen.’

Het zal u opnieuw niet verbazen dat deze tekst en planning voor NZLokaal nog een stuk steviger in de Raadsagenda had mogen staan. Anderzijds moeten we tevreden zijn dat de andere politieke partijen akkoord zijn gegaan met dit focuspunt over De Schelft, anders zou er deze periode verder niets meer aan worden gedaan. Nu blijft ook het zoeken naar een mogelijkheid om de hal te bouwen ‘op de Agenda’.