Raadscolumn Desirée van Paridon (VVD): Tijd!

6 februari 2024, 10:25

Ik heb veel vrijwilligerswerk gedaan in landen als Egypte, Indonesië, Oeganda en Nederland. Door dit werk is mijn levenshouding op sommige punten veranderd. Dat zijn vaak kleine momenten die dit teweeg brengen. Zoals iemand die me bedankte. Ik vroeg: ‘waarvoor?’ en het antwoord was voor ‘jouw tijd’.

In de loop der tijd

In de loop der tijd ben ik gaan beseffen hoe goed we het in Nederland hebben. Toch wil ik onze gemeente nog beter maken. We hebben effort gestoken in goed bereikbare openbare toiletten, groen in de dorpen, goede en beschikbare informatie over houtstook, parkeerplaatsen voor onze ouderen, begaanbare stoepen, strandrolstoelen, de strand afgang voor invaliden, verkeersveiligheid en onlangs over de veiligheid naar aanleiding van het aantal inbraken in Noordwijk.

Tijd heeft vleugels en geen teugels

Soms kost een ontwikkeling tijd. Zo zijn de gezamenlijke afspraken met omliggende gemeenten over de buitengebieden, de uitbreiding Gravendam of het bouwen van de nieuwe Schelft een langdurig proces. Dat wil niet zeggen dat dit niet bovenaan onze agenda staat.
Daarentegen zijn voor de economische ontwikkeling van onze gemeente mooie stappen gezet. Er is een cofinanciering van € 20.000.000,- voor de sierteeltregio. De Economic Board is vernieuwd van start om de Bollenstreek vitaler en toekomstbestendiger te maken en de Uitvoeringsagenda Duin & Bollenstreek maakt zich hard voor verduurzaming zoals aardwarmte, ontsluiting van de noordelijke Bollenstreek, versterken van ons regiomerk en de kenniseconomie. Heel veel nieuwe uitdagingen en kansen voor onze ondernemers die door deze samenwerkingen tot stand komen. Ook dit staat bovenaan op de agenda.

Tijd voor mijn initiatief raadsvoorstel: De Verzilverlening

Met de Verzilverlening kan de overwaarde van de eigen woning worden gebruikt voor het treffen van verduurzamingsmaatregelen of voor de aankoop van een eerste woning van zijn of haar kinderen in de gemeente Noordwijk. Hierdoor krijgen de Noordwijkse koopstarters een extra financiële regeling die een bijdrage kan leveren om eenvoudiger een woning te kopen. Dit initiatief raadsvoorstel komt 14 maart 2024 in de gemeenteraadsvergadering. 

Ik besteed mijn tijd graag aan dit soort activiteiten. Ik ben tenslotte een dochter van een bloembollenkweker: niet lullen maar poetsen!