Raadscolumn Cynthia Maan (GroenLinks): Wat zijn de gevolgen van klimaatverandering voor Noordwijk?

28 maart 2023, 14:06

Er wordt me weleens gevraagd waarom ik in de politiek zit. Het raadswerk naast een voltijdbaan en een gezin met jonge kinderen is druk. Maar mijn kinderen zijn tegelijkertijd mijn motivatie. Want een leefbare en duurzame toekomst voor iedereen staat op het spel.

Noordwijk warmt sneller op

Sinds het begin van de vorige eeuw is de jaarlijks gemiddelde temperatuur in Noordwijk met twee graden gestegen. Dit is fors meer dan het wereldwijde gemiddelde van circa één graad, omdat de verhitting sneller gaat op hogere breedtegraden en boven land sneller dan boven zee. 

Meer regen en grotere veranderingen in de extremen

Warmere lucht kan meer waterdamp bevatten waardoor de hoeveelheid regen toeneemt en buien intenser zijn. In de kustregio’s is deze toename sterker dan landinwaarts. De kans op extreme buien die tot overstromingen leiden is naar schatting al met een factor 2 tot 9 gestegen, zoals ook de kans op andere extremen zoals hittegolven. 

Verdroging en natuurbranden

Ondanks de intensere regen, heeft Noordwijk ook te maken met verdroging. Door een warmere lucht verdampt meer water uit de bodem. Dit heeft tot gevolg dat de grond sneller uitdroogt, vegetatie brandbaar wordt en natuurbranden vaker voorkomen. 

Zeespiegel en zoute kwel 

De zeespiegelstijging versnelt. In de 20ste eeuw is de zeespiegel voor de Noordwijkse kust 20 cm gestegen. Tot het eind van deze eeuw wordt een extra meter verwacht. Als bepaalde ijsschotsen op de Zuidpool onstabiel worden en afbreken kan dit meer dan twee meter zijn. Hierdoor vergroot de kans op overstromingen, en zal zout zeewater via het grondwater verder landinwaarts doordringen. Dit heeft gevolgen voor ons drinkwater en de bollenteelt. 

Klimaatadaptatie en samenwerken

De lokale impact van klimaatverandering wordt snel groter naarmate de temperatuur stijgt. Als kwetsbare kustgemeente zouden we ervoor moeten kiezen om een actieve rol te spelen bij regionale, landelijke en internationale samenwerking. Ook zijn de lokale effecten van klimaatverandering te verkleinen door het verbeteren van de waterafvoer en de opslag van water, en met bijvoorbeeld meer groen en bomen in de wijken waardoor hittestress wordt beperkt. 

De gemeenteraad moet niet langer achterover leunen en denken dat het allemaal wel meevalt, maar eens écht verantwoordelijkheid nemen voor de toekomst van Noordwijk en onze kinderen!