Raadscolumn Charlotte Meiland (GroenLinks): De blindganger

8 juli 2024, 17:00
Foto: Sandra Aartman

Geen perspectief zonder visie. Een duidelijke visie is essentieel voor een gemeente om relevant te blijven.

Een visie helpt te concretiseren wat je wil, geeft richting en stelt een gemeente in staat om waarde te creëren voor zichzelf en haar inwoners. Zonder visie loopt een gemeente het risico irrelevant, kortzichtig en uiteindelijk onhoudbaar te worden. Zonder een visie komt Noordwijk nergens. Maar wat is ons doel, wanneer willen we haar bereiken en welke middelen hebben we tot onze beschikking?

Dit college wekt de indruk dat haar terughoudendheid in het formuleren van heldere doelen voortkomt uit onmacht. Onmacht om processen als woningbouw, jeugdzorg en duurzaamheid te zien als investeringsmogelijkheden in plaats van hoge onkosten. Het is huiveringwekkend hoe consequent stug haar houding is. Dit college heeft vooral geld gedreven idealen en gebrek aan perspectief anders dan euro’s op de bank. Onder leiding van dit college wordt Noordwijk in een dal geduwd met uitzicht op de robuuste financiële positie van diezelfde gemeente.

Uitzichtloosheid is als een progressieve teleurstelling. Veel mensen worstelen met vragen die onbeantwoord blijven: ‘Hoe help ik mijn kind, nu ik tegen een eindeloze wachtlijst voor jeugdzorg aanloop?’ ‘Kan ik een woning in de omgeving van mijn steunende of ontvangende sociale netwerk bemachtigen?’ ‘Hoe kan ik mijn woonlasten blijven betalen?’

De gevolgen van uitzichtloosheid zouden zomaar eens een zwartere bladzijde kunnen worden dan de angst voor ravijnjaar 2026. De nieuwe verontschuldiging om de hand op de knip te houden en perspectief te ontzeggen.

Visie voorkomt teruggrijpen op standaardrecepten, zoals heden voortdurend lijkt te gebeuren qua bezuinigingen en weerstand richting (tijdelijke) woningbouw. De toelage vanuit het Rijk als keiharde grens of eis. We vergeten voor het gemak dat de inwoner mee spaart aan onze robuuste financiële positie.

Noordwijk is succesvol als ze meerwaarde creëert voor haar samenleving. Geld en middelen zijn altijd aan beperkingen onderhevig. De kern van waardevol besturen ligt in proactief, creatief en verstandig omgaan met verschillen. Dit begint met een visie. Zonder visie geen perspectief.

Noordwijk, stop met jeremiëren en start met investeren! Ook dit is een politieke keuze. Opbrengst verzekerd, zeker succes op lange termijn en een positieve impact op de ontwikkeling van velen.