Raadscolumn Bas Brekelmans (VVD): Politiek Theater

25 september 2023, 16:14

De Noordwijkse gemeentepolitiek beleeft momenteel niet haar beste periode. Je zou denken en hopen dat raadsleden druk zijn met het stimuleren van de bouw van sociale huurwoningen en het opknappen van de zieltogende Boulevard. Of van het verbeteren van de verkeersveiligheid voor fietsers en het creëren van goede parkeervoorzieningen.

Maar nee. Als gemeenteraad zijn we vooral met onszelf bezig. Wethouder weg, fractievoorzitter weg, want we zijn zo boos op elkaar. Termen als ‘verraders’, ‘niet te vertrouwen’ en ‘juridische intimidatie’ worden gebruikt alsof we in een Jerry Springer Show zitten van 20 jaar geleden.

De herbouw van De Schelft heeft de gemoederen flink doen oplaaien. Een belangrijk project, dat echter dreigt te verdrinken in een zee van theatrale verontwaardiging en dramatisering. Het lijkt erop dat sommige raadsleden de kunst van het politieke debat hebben ingeruild voor een rol als drama queen, waarbij meningsverschillen niet worden besproken, maar theatraal worden veroordeeld.

De politiek is bij uitstek het platform waar verschillende meningen en visies samenkomen, waar debat en discussie de bouwstenen zijn van een gezonde democratie. Het is een plaats waar meningsverschillen niet alleen welkom zijn, maar ook noodzakelijk. Ze vormen de basis voor constructieve gesprekken en uiteindelijk, hopelijk, voor weloverwogen beslissingen.

Echter, wanneer deze meningsverschillen worden aangegrepen om een schouwspel te creëren, een theater van verontwaardiging en beschuldigingen, dan verliest de politiek haar relevantie.

Ja, de herbouw van De Schelft is belangrijk, maar dat zijn de belabberde Boulevard, het tekort aan sociale huurwoningen en de parkeeroverlast ook. Die problemen pak je niet aan door een coalitiecrisis te creëren, maar door er een normaal debat over te voeren, te stemmen en de meerderheid te laten beslissen wat we gaan doen. Ik vind het zo stom, zonde en ongelooflijk onnodig dat er zo’n theater gemaakt wordt. Slecht voor De Schelft, slecht voor de democratie en slecht voor Noordwijk.

Laten we hopen dat de vakantieperiode heeft gezorgd voor enige bezinning en reflectie, en dat we als gemeenteraad snel terugkeren naar de kern van wat politiek echt zou moeten zijn: een plaats voor respectvolle discussies over verschillende belangen en opvattingen, gericht op het samen bouwen aan een nog mooier Noordwijk.