Raadscolumn Alexandra Dik (Partij voor de Inwoners): Vrijheid van communicatie

9 oktober 2023, 11:49

Vrijheid van meningsuiting is een groot goed en daar moeten wij binnen onze democratie ook zeker gebruik van maken. Waar ik wel een probleem mee heb is de manier waarop dat tegenwoordig wordt geuit.

Zeker op social media geven mensen duidelijk hun mening en ook dat is goed, alleen de toonzetting is vaak ronduit asociaal en ook kwetsend. Tegenstanders van de eigen mening worden voor van alles uitgemaakt en begrip voor een andere mening is er vaak niet.

Dat emoties hoog oplopen snap ik heel goed, want wat hebben wij een problemen die op ons afkomen. Waar onze inwoners hard door worden geraakt. Daarom ben ik zelf ook in de politiek gegaan om binnen alle mogelijkheden die er zijn het beste voor onze inwoners te bereiken. Dat zie je ook terug in het DNA van onze partij. En daar zet ik mij ook elke dag weer met volle inzet voor in.

Als voorbeeld neem ik het gevoel dat ik de laatste maanden heb over het dossier De Schelft. De emoties zijn logischerwijs hoog opgelopen en ook ik ben voorstander van een goede oplossing voor de verenigingen die van De Schelft gebruik maken. Alleen moet dit wel gebeuren op een financieel verantwoorde manier zodat wij de volgende generaties niet opzadelen met gigantische kosten. Helaas liep de communicatie op social media totaal uit de hand en ik vind oprecht dat wij deze toonzetting, persoonlijke aanvallen en verspreiden van onwaarheden zeker niet moeten willen.

Daarnaast is ook binnen de politiek naar elkaar niet altijd fatsoenlijk over dit dossier gecommuniceerd en ook dat moeten wij niet willen. Natuurlijk kan men uit overtuiging van het goed willen doen voor de inwoners die je gekozen hebben, wel eens passievol en scherp reageren. Maar het respect en fatsoen naar elkaar moet altijd het belangrijkste zijn. En het is ook gebleken dat je dan op de langere duur met elkaar veel meer bereikt.