Opening parkeergarage Oude Zeeweg

31 mei 2023, 13:55

Het college heeft de omwonenden/bewoners Groot Dobbelmannduin op de hoogte gesteld van de opening van de parkeergarage Oude Zeeweg op donderdag 1 juni.

Wijk alsnog geïnformeerd

“We zijn voorbijgegaan aan het meenemen van de omwonenden in het gebied rondom de parkeergarage. Dit betreuren wij en willen u via deze brief meenemen in de besluitvorming tot nu toe en u aangehaakt houden bij het vervolg”, aldus het college in de brief die dinsdag 30 mei is bezorgd in de wijk.

Vergroten gebied 

“Door het delen van de (openbare) parkeergarage met inwoners en bezoekers van de gemeente Noordwijk, zou het op drukke dagen kunnen betekenen dat de parkeergarage vol zit”. Om de hoteleigenaren en hotelgasten tegemoet te komen, heeft het college van B&W besloten het gebied voor hotelparkeervergunningen per 1 juni 2023 te vergroten. “Deze uitbreiding is bij het gebied Groot Dobbelmannduin (straatparkeren) naast de parkeermogelijkheden op de Oude Zeeweg en Picképlein (straatparkeren). De voorwaarde van deze mogelijkheid is dat hier enkel en alleen gebruik van wordt gemaakt als de parkeergarage vol zit.” De gemeente houdt in de gaten of de hoteliers zich hieraan houden, om zo iedereen parkeerruimte te bieden. “Wij handhaven hier de komende periode op”, zo staat in de brief te lezen.

Evaluatie

“Na het strandseizoen evalueren we deze tijdelijke situatie en weten we meer over hoe men de nieuwe gemeentelijke parkeergarage gebruikt. En ook of deze uitbreiding noodzakelijk is. Wij zullen de wijkvereniging betrekken bij de evaluatie van de genomen uitbreiding en komen na het zomerseizoen bij u terug.” 

Gebruiksregels

De volgende gebruiksregels zijn van toepassing op de parkeergarage: 

  • Bewonersparkeervergunningen – onbeperkt geldig. 
  • Bedrijfsparkeervergunningen – onbeperkt geldig. 
  • Hotelparkeervergunningen – onbeperkt geldig. 
  • Inwonersparkeervergunningen – maximaal drie uur. 
  • Dagkaart is maximaal 24 uur geldig in de parkeergarage. 
  • Bezoekers/toeristen/dagjesmensen betalen het reguliere uurtarief. 
  • Veiligheid vinden we belangrijk. Daarom gaat s ’nachts het hek van de garage dicht, inrijden kan vanaf 7.00 tot maximaal 23.00 uur (sluiting hek). Het uitrijden kan 24 uur per dag. 
  • Het Parkeer Route Informatie Systeem (PRIS) is aangesloten op de parkeergarage. 
  • Met PRIS kunnen we inspelen (via digitale bebording) op de actuele verkeerssituatie en de automobilisten verdelen over de beschikbare capaciteit van parkeergarages en parkeerterreinen.