Het gemak van met elkaar onder een dak

15 juni 2023, 10:14
Duinwetering Noordwijk - Binnen

Het voormalig politiebureau aan de Duinwetering wordt verbouwd tot een locatie waar veel organisaties worden gehuisvest. Onder de streep blijft de huursom gelijk maar heb je wel samenwerkingsvoordelen.

Kostenstijgingen in de bouw

De kosten van de verbouwing zijn nu geraamd op € 3.437.000,– inclusief architect-, adviseurskosten en projectleiding. Dat is veel meer dan eerder becijferd. Het voorlopig krediet was gebaseerd op normbedragen volgens het prijspeil van 2020. Dat bedrag is aangepast op de gestegen kosten in de bouwsector. Materialen en lonen zijn daar de afgelopen jaren omhooggevlogen. Daarnaast was er een financiële tegenvaller met de nog relatief jonge technische installaties.

De 7 van Duinwetering

De buitendienst van de gemeente Noordwijk, de Politie en de Brandweer werken al op de locatie. Daar komen op termijn het Centrum voor Jeugd en Gezin, de hulporganisatie Voor Ieder 1, de BOA’s en het parkeerservicebureau P1/Parkeerbeheer bij. Het samenbrengen van deze organisaties betekent dat hun kantoorlocaties vervallen. Daar betalen ze ook geen huur meer voor.

Onder de streep hou je samenwerkingsvoordelen over

In plaats voor de oude locatie huur te betalen, betalen de organisaties straks huur voor hun nieuwe locatie. Onder de streep blijft de huursom gelijk. Ondertussen levert de ontwikkeling wel een centrum op waar organisaties onder een dak zitten en veel aan elkaar kunnen hebben. Wethouder Theo Alkemade zegt het zo: “Met de te investeren bedragen in het gebouw kunnen we met gelijkblijvende huur geconcentreerd onder één dak verder. We brengen Politie, BOA(handhaving) en parkeerbeheer bij elkaar. Wat in de bedrijfsvoering de integrale werkwijze en samenwerking stimuleert.”

Aanbesteding voorbereiden

De verbouwing en de oplevering zijn afhankelijk van de uitkomst van de aanbesteding. Dat is een procedure die zorgvuldig doorlopen moet worden. De gemeente bereidt deze nu voor. Wethouder Alkemade noemt het project uitdagend. “We voeren een efficiencyslag uit. Tegen dezelfde kosten een sterke oplossing bieden voor organisaties die mooi werk doen voor mens, samenleving en onze veiligheid. Ik kijk uit om samen het verbouwde pand in gebruik te nemen. Ik verwacht dat we dat met elkaar eind 2024 kunnen doen.”