Gemeente stemt niet in met beoogde tijdelijke opvanglocatie van COA

29 september 2023, 16:27

Het gebruik van Fletcher Hotel De Witte Raaf als tijdelijke opvanglocatie voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv) is in strijd met het huidige bestemmingsplan. De gemeente Noordwijk stelt daarmee vast dat het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) geen tijdelijke opvanglocatie kan openen op deze plek in Noordwijk.

Voorwaarden en juridische toets

Vorige week werd duidelijk dat COA zijn oog had laten vallen op Fletcher Hotel De Witte Raaf. Op de vraag van COA om medewerking te verlenen heeft het college van B & W in eerste instantie een ‘ja mits’ houding aangenomen door het opstellen van voorwaarden. Daarnaast startte het college een juridische toets rondom de hotelfunctie en het bestemmingsplan.

Strijdig gebruik

Inmiddels is de gemeente tot de conclusie gekomen dat het gebruik van het hotel als opvanglocatie in strijd is met het bestemmingsplan en er in het geval van een tijdelijke opvanglocatie sprake zou zijn van een overtreding. Hierbij is gekeken naar alle omstandigheden van het geval.

Gelijkheid in beleid

Het college hecht zeer veel waarde aan gelijkheid in het beleid dat geldt voor alle (hotel)accommodaties. Voor Noordwijk is het van groot belang dat hotels ook als zodanig in gebruik blijven, omdat hotels in grote mate bijdragen aan het economische klimaat. Ook buiten het hoogseizoen. Legalisatie of het gedogen van noodopvang in De Witte Raaf zou haaks staan op dit beleid.

Samenhangend vraagstuk

De gemeente Noordwijk biedt op dit moment onderdak aan statushouders, ook vangen we Oekraïense vluchtelingen op in tijdelijke locaties en in de particuliere sector. Daarnaast herbergen we in Noordwijk veel internationale werknemers. De behoefte aan huisvesting en opvang wordt door de gemeente gezien als een samenhangend vraagstuk. Dit in verband met het tekort aan woningen, de druk op het onderwijs, de gezondheidszorg en andere voorzieningen.