Fietsenstalling Vuurtorenplein

26 april 2023, 15:42
Fietsenstalling

Het college van Burgemeester en Wethouders heeft de gemeenteraad geïnformeerd over de proef met de fietsenstalling Vuurtorenplein in Noordwijk aan Zee. Er is de wens om door te gaan, maar dan moet er voor de voorziening wel een grondige en effectieve aanpak komen, aldus het college in een brief aan de raad. Wat houdt die in?

Beheerder – Coördinator

Het is daarom gewenst dat een (externe) beheerder en/of coördinator wordt aangesteld. Iemand die de verschillende taken uitvoert of uitzet, aldus het college in de brief aan de gemeenteraad die eind april werd gestuurd. Het is een van de zaken die nodig is. 

Ondernemersinitiatief

Dit kan mogelijk in samenwerking met een ondernemersinitiatief, zoals deelmobiliteit of (eenvoudige) fietsreparaties door een fietsenwinkel uit de gemeente Noordwijk. Een dergelijke externe exploitant kan mogelijkerwijs, in overleg met de gemeente Noordwijk, de ingebruikname van de fietsenstalling voor zijn of haar rekening nemen en de coördinatie leiden, vult het college aan. 

Inzicht in fietsparkeren

Maar er zijn meer zaken die de aandacht verdienen, zo blijkt uit het schrijven. Opvallend genoeg speelt daarbij ook een goed inzicht in het fietsparkeren belangrijk. Zo moet verder worden gekeken dan alleen de fietsenstalling op het Vuurtorenplein. Er moet een balans worden gezocht tussen voldoende mogelijkheden en het sturen van fietsverkeer.
Lees ook de brief aan de gemeenteraad: ‘Fietsenstalling Vuurtorenplein’