Aanpassing om kosten maatregelen wateroverlast en verdroging eerlijk te verdelen

17 mei 2023, 14:08

Burgemeester en wethouders willen dat iedere eigenaar van een gebouw, stuk grond of een woonboot vanaf 2024 gaat meebetalen aan maatregelen tegen wateroverlast en verdroging, ook als je geen rioolsluiting hebt. Omdat alle eigenaren profiteren van de effecten van de waterbeheersingsmaatregelen: droge voeten en een stabiel grondwaterpeil.

De riool- en waterzorgheffing is een nieuwe belastingmaatregel die gemeente Noordwijk vanaf 1 januari 2024 wil invoeren. De extra inkomsten die de gemeente hierover ontvangt, komen ten goede aan alle eigenaren van huizen, gebouwen en woonboten met een drinkwateraansluiting in de gemeente Noordwijk. Zo wil gemeente Noordwijk de kosten voor waterbeheersingsmaatregelen eerlijk verdelen.  

Drinkwaterpunt

De nieuwe heffing heeft gevolgen voor de ruim 1400 eigenaren zonder rioolaansluiting. Dit zijn eigenaren van onder andere bouwgrond, agrarische grond, loodsen, opslagruimten en garageboxen zonder rioolaansluiting. Het maakt straks niet meer uit of je wel of geen rioolaansluiting hebt. Iedereen betaalt mee. De hoogte van het tarief wordt afhankelijk van of je een drinkwateraansluiting hebt.

Waterbeheersingsmaatregelen

De gemeente gebruikt de inkomsten uit de riool- en waterzorgheffing voor twee zaken. Voor het onderhoud en de vervanging van de gemeentelijke riolering én voor maatregelen voor waterbeheersing in de openbare ruimte. Dit zijn maatregelen om wateroverlast en verdroging van de bodem tegen te gaan als gevolg van klimaatverandering.

Droge voeten

Voorbeelden van dit soort kostbare maatregelen zijn de ondergrondse infiltratietanks onder de Parallel Boulevard en aanleg van een aparte regenwaterafvoerbuis in de wijk Zeeburg. Het laatste project is het afronden van de waterberging bij de  herinrichting van De Grent.  

Iedereen heeft baat bij de belangrijke effecten van deze waterbeheersingsmaatregelen: het drooghouden van de voeten en het op peil houden van het grondwater. Als het aan het college ligt betalen alle eigenaren in Noordwijk, Noordwijkerhout en De Zilk hieraan mee.  

Belastingtarief in december bekend 

De gemeenteraad stelt de heffing vast. De nieuwe heffingsvorm wordt opgenomen in de Verordening riool- en waterzorgheffing Noordwijk 2024, die wordt vastgesteld in de raadsvergadering van 19 december 2023. Dan worden ook de bedragen bekend.

Lees verder: Raadsvoorstel: Invoering nieuwe riool- en waterzorgheffing 

Lees ook: Afronden waterberging centraal bij herinrichting De Grent