Nieuws uit de raad

Nieuws over de gemeenteraad en raadsleden.

 • Raadscolumn Ivar Kruse (Partij voor de Inwoners): Jongeren zijn de toekomst

  20 maart 2023 Ivar Krüse

  Inmiddels is er al weer een jaar verstreken sinds ik het vertrouwen van de kiezer heb gekregen om plaats te nemen in onze gemeenteraad.

 • Raadscolumn Oscar Kramer (D66): Invloed uitoefenen

  13 maart 2023 Oscar Kramer

  Op woensdag 15 maart 2023, kunt u weer met een rood potlood uw voorkeur aangeven voor waar het heen moet in onze regio. U kiest dan de samenstelling van de waterschappen en Provinciale Staten, en daarmee ook de Eerste Kamer. Een belangrijke dag dus waarop we een verschil kunnen maken.

 • Wonen, afscheid en 5 actuele moties

  09 maart 2023 Raadsvergadering

  De vergadering van de gemeenteraad van Noordwijk op 7 maart 2023 stond vooral in het teken van wonen. De raad nam daarnaast ook afscheid van raadadviseur en plaatsvervangend griffier Jan Jaspers, en de raad behandelde 5 politieke moties.

 • Raadscolumn Frans van Kouwen (Lijst Salman Noordwijk): Waar liggen de grenzen?!

  07 maart 2023 Frans van Kouwen

  Ja, waar moet je nu een stukje over schrijven? Nu in deze tijd na een aardbeving in Turkije en Syrië waar in een groot gebied mensen alles kwijt zijn geraakt? En een alles verwoestende oorlog in Oekraïne waarbij talloze slachtoffers zijn gevallen. Nee, de wereldproblemen lossen wij zeker niet op in ons Noordwijk.

 • Raadscolumn Sebastiaan Duivenvoorde (CDA): Samen

  07 februari 2023 Sebastiaan Duivenvoorde

  In mijn 1e column voor 2023 wil ik het graag hebben over het thema 'gespreide verantwoordelijkheid', een klassiek CDA-thema. Bij een samenleving waarin gespreide verantwoordelijkheid centraal staat voelen mensen zich betrokken bij elkaar, ondersteunen ze elkaar en dragen ze zorg voor elkaar.

 • Raadscolumn Rommie van Dokkum (PvdA): Wanneer is Noordwijk een écht kuuroord?

  07 februari 2023 Rommie van Dokkum

  Noordwijk is een kuuroord als we geen verschillen meer zien in de levensverwachting en gezondheid van hoog- en laagopgeleide inwoners en we perspectief bieden bij armoede en schulden. De stress die armoede oplevert, is funest voor de gezondheid. De voedselbank zou in een kuuroord niet mogen bestaan.

 • Raad besluit over De Noordwijkse School en aankoop woning

  26 januari 2023 In gesprek

  De gemeenteraad van Noordwijk nam tijdens de raadsvergadering van 24 januari 2023 onder andere besluiten over de uitbreiding van De Noordwijkse School en de aankoop van een woning aan de ’s-Gravendamseweg door het Vuilafvoerbedrijf Duin- en Bollenstreek (VAB). Verder sprak de raad over 2 actuele moties en benoemde een nieuw GroenLinks raadslid.

 • Raadscolumn Richard Brouwer (NZLokaal): Maatschappelijk belang

  17 januari 2023 Richard Brouwer

  Als je over een maatschappelijk belang spreekt dan zijn er veel onderwerpen die daarmee te maken hebben.

 • Raadscolumn Bas Brekelmans (VVD): Uitruilen

  11 januari 2023 Bas Brekelmans

  Na een jaartje of drie uit de gemeentepolitiek te zijn geweest ben ik weer terug als raadslid. En dat bevalt me prima. Vier jaar raadslid en aansluitend 13 jaar wethouderschap schud je toch niet ff van je af, denk ik. Het voelt vertrouwd, maar toch zijn er genoeg nieuwe sensaties nu ik in het bedrijfsleven werk en gemeenten ook van buitenaf als ondernemer meemaak. Iets voor een volgende raadscolumn wellicht (alhoewel… dat krijg ik nooit allemaal op papier in zo’n kort stukje ;-).

 • Initiatiefvoorstel aangenomen

  22 december 2022 Raadsvergadering

  Op de laatste raadsvergadering voor de feestdagen behandelde de gemeenteraad van Noordwijk onder andere een initiatiefvoorstel. Een bijzonder moment, want initiatiefvoorstellen komen niet vaak voor. De gemeenteraad nam op 20 december 2022 besluiten over 6 hamerstukken, 2 bespreekstukken en een actuele motie.

 • Raadscolumn Koen Vermeulen (VVD): De kracht van diversiteit

  13 december 2022 Koen Vermeulen

  Met enige regelmaat vragen inwoners of ondernemers aan mij of oppositie- en coalitiepartijen vaak tegenover elkaar staan in onze gemeenteraad. Als fractievoorzitter van de grootste partij in de gemeenteraad en deelnemer aan de coalitie is mijn antwoord op deze vraag dat wij altijd op basis van de inhoud met elkaar in gesprek gaan en niet op basis van het wel of geen deelnemer van de coalitie zijn.

 • Raadscolumn Toon van Tol (METLEF): Het blijft mensenwerk

  06 december 2022 Toon van Tol

  Aan het begin van de winter mijn beurt een stukje voor u te schrijven. Geerdina uit onze fractie gaf daarvoor een goede tip. ‘Houd het persoonlijk, Toon.’ Ik had haar net 2 andere conceptversies voorgehouden.

 • Raadsvergadering 29 november 2022: woonbouw, jeugdzorg en de Sint

  01 december 2022 Raadsvergadering

  Op de agenda van de gemeenteraadsvergadering van Noordwijk van 29 november stonden twee bespreekstukken, de benoeming van de leden in het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland en een actuele motie over de energiekosten voor maatschappelijke organisaties en verenigingen. Het leek allemaal een gewone raadsvergadering totdat zich bij de opening van vergadering een bijzondere inspreker meldde.

 • Raadscolumn Wally Rodenburg (NZLokaal): Als toeval bestaat

  29 november 2022 Wally Rodenburg

  Inmiddels draai ik 6 jaar mee in de politiek. Als buitenstaander had ik mij een beeld gevormd van het reilen en zeilen achter de schermen. Ik zie van dichtbij wat ik van veraf al vermoedde. Keer op keer wordt bevestigd, de hazen lopen zoals ik verwacht had.

 • Raadscolumn Anouk Plug (VVD): Een jaar Raadslid; hoe bevalt dat?

  22 november 2022 Anouk Plug

  Mijn naam is Anouk Plug, tot mijn 23e ben ik woonachtig geweest in Noordwijk en nu woon ik alweer ruim 8 jaar in Noordwijkerhout. Voor mij een ideale combinatie; ik kan de drukte van Noordwijk opzoeken en het gezellige en nuchtere van Noordwijkerhout past mij heel goed!

 • Raadscolumn Jaap de Moor (Lijst de Moor): De kleuren van de regenboog

  15 november 2022 Jaap de Moor

  Met die positieve gedachte zou je kunnen kijken naar de huidige samenstelling van de raad: 27 raadsleden, die zich al dan al dan niet ‘tezamen en in vereniging’ hebben aangesloten bij een fractie.

 • Begroting 2023: welke keuzes maakt de raad?

  10 november 2022 Begroting 2023

  Op dinsdag 8 november 2022 sprak de gemeenteraad van Noordwijk over de begroting 2023. Tijdens de Algemene beschouwingen blikten de politieke partijen terug op het politieke jaar en keken vooruit naar het nieuwe jaar. Daarnaast beoordeelden de partijen de voorliggende begroting en gaven aan met welke voorstellen zij het eens zijn en deden diverse suggesties voor aanpassingen aan de begroting.

 • Raadscolumn Jordy de Mooij (CDA): Woningbouw in Noordwijk

  08 november 2022 Jordy de Mooij

  Al meer dan 4 jaar mag ik me vanuit het CDA bezighouden met de woningbouw in de gemeente Noordwijk. In de afgelopen jaren heb ik dan ook getracht inzicht te vergaren in hoe het nou gaat met de woningbouw in onze gemeente. Te meer er verschillende dingen geroepen worden. Bijvoorbeeld dat er te weinig sociale woningbouw is in Noordwijk, dat woningen niet op de juiste plekken gebouwd worden en dat de woningen die er zijn alleen maar gaan naar mensen die van buiten Noordwijk komen.

 • Raadscolumn Karin Meiland (NZLokaal): Groen in de wijk maakt gelukkig

  01 november 2022 Karin Meiland

  De zomer is weer voorbij en de herfst doet alweer zijn entree, wat gaat de tijd toch snel. De verkiezingen zijn alweer een half jaar geleden en na het zomerreces zijn we weer enthousiast van start gegaan. Tijdens deze verkiezingen hebben we vier zetels weten te behalen, waar we erg trots op zijn. Ik heb de eer om fractievoorzitter te zijn en dat doe ik dan ook met veel plezier.

 • Raad van 18 oktober 2022: sociale woningbouw en parkeren

  20 oktober 2022 Overleg

  Tijdens de raadsvergadering van 18 oktober 2022 discussieerde de gemeenteraad uitgebreid over de financiering van sociale woningbouw en parkeren bij de toekomstige woningen op de Achmea locatie. De gemeenteraad van Noordwijk ging akkoord met diverse benoemingen, en besprak 3 raadsvoorstellen en 2 actuele moties.

 • Raadscolumn Cynthia Maan (GroenLinks): Meer aandacht voor het kind en de natuur

  18 oktober 2022 Cynthia Maan

  Als ik dit jaar iets bijzonders zou mogen vragen aan de Sint, dan is het meer aandacht in de Raad voor de natuur en het kind.

 • Begroting 2023: wat vindt de raad en wat vindt u?

  17 oktober 2022 Begroting

  De gemeenteraad van Noordwijk besluit op 8 november 2022 over de begroting 2023. Hoe gaat dat in zijn werk? En hoe kunt u als inwoner invloed uitoefenen op de begroting?

 • Raadscolumn Louis Koppel (GroenLinks): Een nieuwe lente

  11 oktober 2022 Louis Koppel

  Steeds meer Noordwijkers dreigen te bezwijken onder torenhoge energieprijzen en de gigantische inflatie. (Kleine) ondernemers niet uitgezonderd.

 • Een interpellatieverzoek, 6 actuele moties en een motie van afkeuring

  28 september 2022 Wijzende vingers

  De gemeenteraad van Noordwijk vergaderde dinsdag 27 september voor het eerst weer na het zomerreces. Op de conceptagenda stonden vooral hamerstukken, een interpellatieverzoek en 6 actuele moties. Het liep allemaal anders. Aan de vaststelling van de definitieve agenda ging een flinke discussie vooraf. En later op de avond werd een van de actuele moties ingetrokken. Daarvoor kwam een motie van afkeuring in de plaats.

 • Raadscolumn Sebastiaan Duivenvoorde (CDA): Hard voor weinig, nooit chagrijnig

  27 september 2022 Sebastiaan Duivenvoorde

  Tijdens de verkiezingen voor de nieuwe gemeenteraad van afgelopen maart heeft u mij weer gekozen als uw vertegenwoordiger in de gemeenteraad. Ik ben dankbaar dat ik dit vertrouwen weer heb gekregen en ga m’n uiterste best doen om weer voor de belangen van de inwoners van onze gemeente op te komen.

 • Raadscolumn Suzanne van Teijlingen (PUUR): Wat doe je nou dan eigenlijk?

  14 juni 2022 Suzanne van Teijlingen

  Mijn eerste paar weken als nieuw raadslid van PUUR heb ik er inmiddels opzitten. Wat komt er veel op je af. Ik vind het fantastisch dat er zoveel nieuwe raadsleden zijn. Een nieuwe lichting zorgt weer voor een frisse blik. Nadeel is dat er veel ervaring is weggevallen en dat alle nieuwe leden zich nog moeten inwerken.