Auto wegslepen bij foutparkeren

De gemeente Noordwijk mag uw auto weg laten slepen als u foutgeparkeerd staat. Voor de echte uitvoering zijn politie, Buitengewoon Opsporingsambtenaren (BOA's) en marktmeesters bevoegd.

Voorwaarden

De gemeente Noordwijk mag uw auto weg laten slepen als uw voertuig:

 • overlast veroorzaakt;
 • voor een gevaarlijke situatie zorgt;
 • als u foutief geparkeerd staat, bijvoorbeeld als:
  • Uw auto geparkeerd staat op een plek waar werkzaamheden bezig zijn. Werkzaamheden staan altijd op een bord aangekondigd.
  • Uw auto zonder gehandicaptenparkeerkaart geparkeerd staat op een gehandicaptenparkeerplaats.
  • Uw auto geparkeerd staat voor een in- of uitrit.
  • Uw auto zo geparkeerd staat, dat er overlast of gevaar is voor de omgeving.
  • De politie een verbaal heeft opgemaakt op grond van art. 174 Wegenverkeerswet 1994. Omdat sprake is van een voertuigwrak of een voertuig zonder kenteken.

Niet elke hinderlijk geparkeerde auto is wegsleepwaardig. De gemeente Noordwijk mag bijvoorbeeld geen auto wegslepen alleen omdat de auto al lange tijd niet is gebruikt. Of omdat de eigenaar van de auto in een andere straat woont. De gemeente Noordwijk kan en zal niet lichtvaardig beslissen tot het laten wegslepen van een auto.

Aanpak

Zo kunt u uw auto ophalen nadat deze is weggesleept:

 • Een medewerker van het team Vergunning, toezicht en handhaving kan u laten weten waar uw auto is. Bel hiervoor met ons Klantcontactcentrum via +31 71 36 60 000. Zij zullen u dan doorverbinden. In de meeste gevallen is uw auto naar het opslagterrein van Berging Regio Leiden (BRL) gebracht.
 • U kunt bij BRL na betaling van de kosten uw auto ophalen. De kosten bedragen € 257,35. Voor iedere dag dat uw auto langer opgeslagen staat bij BRL moet u een bedrag van € 15,15 betalen.
 • U kunt uw auto bij BRL ophalen op maandag tot en met vrijdag van 8:00 - 18:00 uur. En op zaterdag op telefonische afspraak van 9:00 - 12:00 uur.
 • Neem bij het ophalen uw geldige identiteitsbewijs mee.

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen het wegslepen van uw auto. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.