Venten

Wilt u op straat goederen verkopen? U hebt dan een ventvergunning nodig voor het aanbieden van goederen of diensten. Het gaat hierbij om het te koop aanbieden, het verkopen of het afgeven van goederen, maar ook het huis-aan-huis aanbieden van diensten.

Op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening Noordwijk heeft u een ventvergunning nodig in alle gevallen waarbij sprake is van handel op of aan de weg, aan openbaar water, aan huis, of op een andere voor het publiek toegankelijke, in de open lucht gelegen plaats.

U heeft geen vergunning nodig in de volgende situaties:

  • Het te koop aanbieden, verkopen of afleveren van gedrukte of geschreven stuken in het kader van de vrijheid van meningsuiting.
  • Het bij vaste afnemers thuis afleveren van goederen door een winkelier, door zijn personeel of door zijn huisgenoten.
  • Het te koop aanbieden, verkopen of afleveren van goederen op een standplaats of op een door de gemeenteraad ingestelde markt, hiervoor gelden andere regelingen.

Aan de aanvraag zijn kosten verbonden.

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

Een ventvergunning kunt u aanvragen via het aanvraagformulier Ventvergunning. Dit formulier kunt u downloaden en ingevuld naar ons toesturen.

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Gemeente Noordwijk

Adresgegevens

Toon op de kaart Voorstraat 42 
2201 HW Noordwijk

+31 (0)71 36 60 000

gemeente@noordwijk.nl

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

  • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
  • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.