Venten

Wilt u op straat of huis-aan-huis goederen verkopen? Dan heeft u een ventvergunning nodig. Het gaat hierbij om:

  • het te koop aanbieden;
  • het verkopen of het afgeven van goederen;
  • maar ook het aanbieden van diensten. 

Online een ventvergunning aanvragen als natuurlijk persoon (DigiD)

Online een ventvergunning aanvragen als bedrijf (eHerkenning)

Heeft u uw aanvraag via DigiD of eHerkenning gedaan? Dan is het mogelijk de status van uw aanvraag te bekijken op Mijn Noordwijk.

Naar Mijn Noordwijk

Handel in de openbare ruimte 

Op grond van de Algemene plaatselijke verordening Noordwijk 2021 heeft u in bepaalde gevallen een ventvergunning nodig. U heeft een ventvergunning nodig in alle gevallen waarbij het om handel gaat:

  • op of aan de weg;
  • aan openbaar water;
  • aan huis of;
  • op een andere voor het publiek toegankelijke plaats in de open lucht.

Ventvergunning niet altijd nodig

U heeft geen vergunning nodig voor:

  • Het te koop aanbieden, verkopen of afleveren van gedrukte of geschreven stukken. Op basis van de vrijheid van meningsuiting.
  • Het aan huis afleveren van goederen. Op basis van de exploitatie van een winkel als bedoeld in artikel 1 van de Winkeltijdenwet;
  • Het te koop aanbieden, verkopen of afleveren van goederen op een standplaats. Of op een door de gemeenteraad ingestelde markt, hiervoor gelden andere regelingen.

Kosten

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag van een ventvergunning betaalt u € 34,20. Deze kosten betaalt u ook als de aanvraag wordt afgewezen.

Afhandeltermijn, bezwaar en beroep

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen. U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.